• მარი
  Asked on 31 ოქტომბერი, 2022, 06:56

  მაგალითად ჩემი მონაცემებით სხვა რომ დარეგისტრირდეს სკრილზე რამე პრობლემას თუ წარმოადგენს?

 • Rene Jotform Support
  Replied on 31 ოქტომბერი, 2022, 07:12

  Hello Mari,

  Thanks for reaching out to Jotform Support. To better assist you, could you please explain a bit more about what the issue is and give us an example in a screenshot so we can understand the requirement and respond accordingly? This guide will show you how to do that.

  If you can also share the link to your form, I can check it out and help you with a solution.

  Once we hear back from you, we'll be able to help you with this.