სარეკლამო ინტეგრაციები

1 ინტეგრაციები

About Advertising

თუ თქვენ იყენებთ JotForm-ს თქვენი პროდუქციის, სერვისების ან ბრენდის რეკლამირებისათვის, სცადეთ ჩვენი სარეკლამო სფეროს პოპულარული აპლიკაციების უფასო ინტეგრაციები. შექმენით თქვენი ონლაინ ფორმა ჩვენი ინტუიციური ფორმის მშენებლის გამოყენებით, შემდეგ აირჩიეთ სასურველი აპლიკაცია და დააკავშირეთ რათა ავტომატურად გაუგზავნოთ ფორმის მონაცემები. მომხმარებლის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის თქვენს სხვა ონლაინ ანგარიშებში შენახვით, თქვენ დაზოგავთ ღირებულ დროს და შეძლებთ დიდებული რეკლამების შექმნაზე ფოკუსირებას.