Jag har inte gått med på att bli medlem i detta.Ta bort mig genast, jag är pensionär och ska inte ha jobb.