do Pani Dominiki Malik; odpowiedź na pytanie napisane z poczty NOREPLY