Kostnadsförfrågan webbformulär

 • Profile Image
  Maria Brunzell
  Asked on March 23, 2012 at 10:50 AM

  Tids- och kostnadsförfrågan:
  Webbformulär


  Önskar en tids- och kostnadsuppskattning av följande uppdrag:

   

  Uppdrag:
  Vi önskar få en tids-och kostnadsuppskattning på att få använda oss av ert verktyg för att bygga formulär till vår webbplats. Nedan kan ni se vilken funktionalitet vi önskar i webbformulären.
  Dessutom önskar vi:

  ·         Tydlig manual:
  Förutom ett utvecklat webbformulär enligt önskemålen nedan, vill vi ha en tydlig manual för hur man bygger dessa formulär. Beskrivningen ska vara så pass enkel att alla kommunikatörer hos oss kan förstå och hantera formulären utifrån denna.

  ·         Tillgänglighetsanpassning:
  Naturligtvis ska webbformuläret vara tillgänglighetsanpassat likt övriga delar av vår webbplats. Vi vill veta hur tillgänglighetsanpassningen fungerar om vi använder oss av ert verktyg.

  Önskemål webbformulär:

  Antal formulär:
  Vi vill kunna göra obegränsat antal formulär. Kostanden ska inte vara baserad på att vi får göra ex. antal formulär per år.

  Antal användare:
  Vi vill att ett obegränsat antal användare ska kunna bygga sina egna formulär till webben.

  Standardprodukt:
  Vi vill att kostnadsförslagetbygger på er standardprodukt. Vi avser inte att ni ska bygga om er produkt för att möta våra krav.

  Referenser:
  Vi skulle gärna vilja ha referenser av er på företag som använt er tjänst och byggt egna formulär.

  Formulärens utseende:

  ·         Snygg layout och anpassad efter vår webbplats. De ska inte flyta ut på sidan, utan vara sammanhållna. Gärna mer som en blankett, med kanske svagt tonad bakgrund.

  ·         Möjlighet att bygga upp formulären med flera sidor, så att de inte blir så långa och mastiga. Om det är fler sidor ska det synas som flikar på första sidan och det ska helst gå att klicka mellan sidorna så att man kan få en överblick.

  ·         Det ska gå att gruppera information och lägga in förklarande text, så att det blir tydligt och snyggt.


  I
  ntelligens:

  ·         Beroende på vad kunden svarar på i formuläret, ska möjligheten finnas att kunna anpassa nästkommande frågor efter detta svar. Alltså, olika svarsalternativ ska kunna visa sig beroende på vad kunden svarar.

  ·         Det ska gå att styra (validera) information så att det skrivs precis som vi vill, exempelvis; e-post, HSA-id, organisationsnummer etc.

  ·         Det ska gå att göra så att information/fält är obligatoriska att fylla i eller inte.

  ·         Det ska också gå att anpassa hur många ”följande sidor” som ska dyka upp utefter vad man svarat på sidan ett.

  Fexibla:

  ·         Beroende på vad kunden svarar (eller väljer i en drop-down-meny), ska formuläret kunna skickas till olika brevlådor/mottagare.

  ·         Formuläret ska gå att skicka iväg till fler än en mottagare samtidigt. Och då vill vi också kunna avgöra om det ska vara en ”huvudmottagare” och en som får formuläret för ”kännedom”.

  ·         Om vi vill/har behov av att ge kunden ett kvitto på det formulär de skickat in, ska det går att göra det valet i formuläret, så kunden får en ”fin kopia” skickad till den e-postlåda de noterat för detta.

  Enkla att arbeta med:

  ·         Det ska vara enkelt att arbeta med formulären, så att alla kommunikatörer här själva kan göra sina egna formulär när behov uppstår.

  ·         Det ska vara enkelt att utgå från ett redan färdigt formulär för att sedan göra ett nytt.

  Eventuellutveckling i framtiden:

  Ingår ej i denna kostnadsförfrågan, men vi skulle vilja veta om nedanstående är möjligt:

  ·         I framtiden kommer vi att vilja integrera formulären så att en del av dessa kan skickas in direkt till vårt ärendehanteringssystem Marval, utan att kräva en handpåläggning av Kundservice eller annan handläggare. Kunden ska inte märka någon skillnad om formuläret är integrerat i Marval eller inte. Detta för att undvika dubbeljobb för oss internt.  Detta ska inte gälla alla formulär, utan kunna väljas beroende på vilket ärende det gäller.

  ·         Vore bra om vissa formulär kunde kräva en identifiering av något slag. Helst med inloggning med SITHS-kort, men också kanske med Bank-ID.