უსაფრთხოება

7 ფუნქციონალი
Keep your data protected with Jotform's powerful security features. Discover how to encrypt and password-protect your forms to prevent spam and third-party risks.

256 Bit SSL Encryption

Build secure web forms with Jotform. Every form created with our Form Builder automatically has a 256-bit SSL (Secure Sockets Layer) connection enabled, so all form submissions are protected according to the industry standard.

უსაფრთხოება

Google reCAPTCHA

Stop hackers, spammers, and bots in their tracks. Enable Google reCAPTCHA for your online forms to verify submissions and keep your data safe.

უსაფრთხოება

პაროლით დაცვა

მიიღეთ თქვენს ფორმებსა და მონაცემებზე სრული კონტროლი. გააქტიურეთ პაროლით დაცვა რათა თავიდან აიცილოთ არასასურველი ჩანაწერები და დაიცვათ თქვენი ფორმების კონფიდენციალურობა.

უსაფრთხოება

დაშიფრულო ფორმები

Add an extra layer of security to your online forms. By encrypting your forms, you — and only you — can access submissions stored on our secure server with a private key.

უსაფრთხოება

GDPR შესაბამისობა

Use Jotform’s GDPR compliant forms to ensure you’re complying with privacy requirements while collecting personal information. Get started now for free!

უსაფრთხოება

PCI შესაბამისობა

Ensure safe payments with Jotform’s PCI-compliant online forms. Sell your products, collect donations, and set up recurring subscriptions safely and securely.

უსაფრთხოება