Сарадња

11 Функције
Easily share your forms and submissions with colleagues and clients using Jotform’s built-in collaboration tools. You can add collaborators and sub-users, send shareable links, embed forms in any webpage, generate PDF reports and QR codes, and so much more — all from your Jotform dashboard.

Form Assignments

Let your employees collect the form data you need. Eliminate back-and-forth emails and long waits by assigning forms to team members, who can then gather and manage form submissions on any device — even offline with Jotform Mobile Forms!

Сарадња

CRM интеграције

Потроши мање времена на ручно уношење контаката, а више на конверзију потенцијалних купаца. Направи котакт образац који тренутно синхронизује нове потенцијалне купце и контакте у CRM базе података као што су HubSpot, Salesforce и многи други!

Сарадња

Collaborative Forms

Сарађуј на твојим обрасцима са колегама коришћењем JotForm-а. Додели обрасце и управљате подацима образаца заједно у Jotform Табелама и Jotform пријемном сандучету.

Сарадња

Управљање Пријавама

Прикупљај, управљај и дели податке обрасца користећи Jotform. Са нашим бесплатним алатима за управљање подацима, можеш да генеришеш извештаје, PDF-ове и безбедно делиш пријаве онлајн.

Аналитика

Reminder Emails

Send automated Jotform reminder emails to people who need to fill out your online forms. Add recipients, customize email content, set up a schedule, and more — no coding required.

Сарадња

Productivity Tools

Save time and boost your productivity with powerful online forms. Enhance your productivity forms by integrating them with your favorite productivity tools, like Airtable, Slack, and monday.com.

Сарадња

Алати за Имејл Маркетинг

Jotform-ове имејл маркетинг интеграције олакшавају онлајн прикупљање информација, уплата и фајлова и њихово аутоматско слање у твој софтвер за имејл маркетинг! Повежи се са популарним алатима као што су Mailchimp, Constant Contact, ActiveCampaign и многи други.

Сарадња

Public Forms

If you want to contribute to the Jotform community, you can always share your forms in Jotform’s Form Template Gallery so that others also can benefit from it.

Сарадња

Notification Emails

Get notified instantly about form activity so you can respond to submissions without delay. Create advanced online forms with Jotform and get email notifications for each new response.

Сарадња

Дељење Образаца и Пријава

Радите ефикасине заједно. Jotform нуди више опција за делеље који ће олакшати слаље прилагођених образаца и пријава другима.

Сарадња