Подаци

9 Функције
Make the most of your data with Jotform. Discover how you can import data, set up autoresponders, schedule reminders, and much more.

Reminder Emails

Send automated Jotform reminder emails to people who need to fill out your online forms. Add recipients, customize email content, set up a schedule, and more — no coding required.

Сарадња

Имејл Аутоматског Одговора

Креирај аутоматизоване имејлове и обавештења са Jotform-ом! Када неко попуни твој онлајн образац, аутоматски ће добити имејл — одлично за слање обавештења, фајлове и још много тога. Подеси имејл аутоматског одговора за неколико минута без потребе за кодирањем.

Подаци

Data Import

Без обзира да ли треба да увезеш друге обрасце и фајлове или пријаве у Jotform, олакшавамо ти сакупљање свих информација у једно сигурно место.

Подаци

FTP Form

Create your online file upload form, collect responses, and send form submissions & file uploads directly to your server via FTP integration.

Подаци

Извоз Података Пријава

Download your forms as HTML files and your submission data as CSV, Excel, and PDF files, then save all uploaded files in a single zip file.

Подаци

Аутоматско Брисање Пријава

Store form submissions in your email inbox or other third-party apps instead of Jotform. Delete submissions from your Jotform account automatically.

Напредне Опције Обрасца

Attaching PDF to Email

Send form submissions as downloadable PDF attachments in your emails.

Подаци

Data Routing

Send your form data anywhere with Jotform’s data routing features. Use conditional logic to instantly forward your form data, send emails, create approval flows, and more with no coding required.

Подаци

Notification Emails

Get notified instantly about form activity so you can respond to submissions without delay. Create advanced online forms with Jotform and get email notifications for each new response.

Сарадња