ფორმის გაზიარება

8 Jotform Features
Easily share your online form or survey with your audience. Add your forms to your website without any coding, share the app link, or send email invites to start receiving submissions.

ფორმების საიტზე ჩასმა

იდეალურად მოარგეთ თქვენი ონლაინ ფორმები თქვენს ვებ-გვერდს. ჩასვით ფორმები ნებისმიერ გვერდზე - კოდის წერის გარეშე. მარტივად დააკოპირეთ და ჩასვით ფორმის ჩაშენების კოდი თქვენი ვებ-გვერდის კოდში. დამატებით, აღმოაჩინეთ პოპ-აპ ფუნქციონალი, მესამე მხარის პლატფორმები და მრავალი სხვა!

ფორმის გაზიარება

QR Code Forms

Publish your online form using a QR code. Allow your users easy access to your form on their mobile devices. Get started now for free!

ფორმის გაზიარება

Form Sharing on Social Media

Either add social media sharing buttons to your form or simply share it directly with your audience on social media to increase your brand awareness with Jotform!

ფორმის გაზიარება

Subdomains/Custom Domains

Create custom form URLs to match your company website and make your forms memorable. Custom domain options are included in all Jotform Enterprise accounts.

Enterprise

Lightbox Form

Make your forms stand out with Jotform’s lightbox integration. Share a link on your website and visitors can fill out your form from within a fully-customizable lightbox.

ფორმის გაზიარება

Public Forms

If you want to contribute to the Jotform community, you can always share your forms in Jotform’s Form Template Gallery so that others also can benefit from it.

კოლაბორაცია