კორონავირუსის რესპონდენტის პროგრამა დასრულდა.

10,000-ზე მეტი ორგანიზაცია შემოუერთდა ჩვენს პროგრამას, რომლებმაც შექმნეს 100,000-ზე მეტი ფორმა და მიიღეს 25 მილიონზე მეტი ჩანაწერი.

icon-image 10,000 ორგანიზაცია

icon-image 100,000 ფორმა

icon-image 25,000,000 ჩანაწერები

კორონავირუსის ფორმის შაბლონები

თუ თქვენ გჭირდებათ სწრაფად შეაგროვოთ ინფორმაცია, Jotform გთავაზობთ მზა, მორგებად ფორმის შაბლონებს კონკრეტულად ჯანდაცვის, არაკომერციული და სამთავრობო ორგანიზაციებისათვის რომლებიც ებრძვიან კოვიდ 19-ის პანდემიას.

სამედიცინო თანხმობის ფორმა

Medical Consent Form

თვითშემოწმების ფორმა

Self-Assessment Form

დაიწყეთ მონაცემების უსაფრთხო შეგროვება HIPAA შესაბამისი ფორმებით დღესვე.

აღმოაჩინეთ HIPAA შესაბამისი ფორმები