კორონავირუსის რესპონდენტის პროგრამა დასრულდა.

10,000-ზე მეტი ორგანიზაცია შემოუერთდა ჩვენს პროგრამას, რომლებმაც შექმნეს 100,000-ზე მეტი ფორმა და მიიღეს 25 მილიონზე მეტი ჩანაწერი.

User Icon 10,000 ორგანიზაცია

Form Icon 100,000 ფორმა

Submission Icon 25,000,000 ჩანაწერები

The Coronavirus Responder Program Hero

კორონავირუსის ფორმის შაბლონები

თუ თქვენ გჭირდებათ სწრაფად შეაგროვოთ ინფორმაცია, Jotform გთავაზობთ მზა, მორგებად ფორმის შაბლონებს კონკრეტულად ჯანდაცვის, არაკომერციული და სამთავრობო ორგანიზაციებისათვის რომლებიც ებრძვიან კოვიდ 19-ის პანდემიას.

სამედიცინო თანხმობის ფორმა

Medical Consent Form Template

თვითშემოწმების ფორმა

Self-Assessment Form Template

სკრინინგის ფორმა

Screening Checklist Template

Start securely collecting information with HIPAA-friendly forms today.

აღმოაჩინეთ HIPAA შესაბამისი ფორმები
JOTFORM ENTERPRISE

Get professional solutions with Jotform Enterprise

Discover how Jotform Enterprise can benefit your organization. Automate, collaborate, and scale with ease.