ფორმის მშენებელი

15 Jotform Features
Jotform’s no-code Form Builder makes it easy for anyone to create and fully customize a form in minutes. Drag and drop to add form elements, widgets, and integrations, set up conditional logic, duplicate forms, and more — all without any coding.

შენახვა და მოგვიანებით გაგრძელება

აქციეთ არასრული ჩანაწერები საჭირო მონაცემებად. საშუალება მიეცით მომხმარებლებს შეინახონ თავიანთი პროგრესი და დაასრულონ ფორმის შევსება მოგვიანებით.

ფორმის მძლავრი ფუნქციონალი

Drag and Drop

სწრაფად შექმენით სასურველი ფორმები Jotform-ის ინტუიციური ფორმის მშენებლის გამოყენებით. დაამატეთ ფორმის ახალი ველები ან სურათები, შეცვალეთ ფერები და გამოიყენეთ ვიჯეტები და ინტეგრაციები ღილაკზე ერთი შეხებით.

ფორმის მშენებელი

იმეილის დადასტურება

Make sure you received the right contact information through your form. Send automatic confirmation emails to users as soon as they fill out your form.

ფორმის მშენებელი

Form Submit Redirect

Redirect form fillers to any URL you want. Send them to a page outside of Jotform after they submit their form response — and keep them engaged on your site!

ფორმის მშენებელი

Section 508 Compliance

The Jotform Form Builder lets you create accessible forms with Section 508 & WCAG 2.1 compliance. Check out our guide to see how you can enable accessibility on your forms!

ფორმის მშენებელი

Drag and Drop File Upload

Discover Jotform’s drag-and-drop file upload feature. Effortlessly drag and drop to transfer files, making data management a breeze. Try it now for a seamless user experience!

ფორმის მშენებელი

Thank You Page Customization

Want to display a Thank You Page after form completion? It’s easy with Jotform! Either make your own custom Thank You page or redirect your users to a certain page.

ფორმის მძლავრი ფუნქციონალი

ფორმის შაბლონები

Choose from 10,000+ premade form templates and make a template your own without any coding using Jotform’s drag-and-drop Form Builder.

ფორმის მშენებელი

Clone Forms

Whether you need copies of your online form for multiple clients, to make minor modifications, or for testing purposes, you can duplicate existing forms in seconds with Jotform. No coding required — easily clone forms from your Jotform account or from another web page in a single click.

ფორმის მშენებელი

Multi Part / Page Forms

Boost submission rates with Jotform’s multipage forms. Split your form into multiple sections to get all the data you need while reducing the number of people who abandon your forms.

ფორმის მშენებელი

Appointment Scheduling

Gather appointment bookings on any device for your doctor’s office, beauty salon, or other business. Create a custom appointment form using Jotform — no coding required. Share or embed in seconds.

ფორმის მძლავრი ფუნქციონალი

Collecting Photos

Let users upload, take, and preview images within your form. Create a file upload form without any coding and collect images from users from any device.

ფორმის მძლავრი ფუნქციონალი

Importing Fillable PDFs

Import your fillable PDFs and turn them into powerful online forms that are easy to fill out from any device. Plus, keep the original PDF layout.

ფორმის მშენებელი