ფორმის სტილის მორგება

7 Jotform Features
Customize the look and feel of your forms in seconds with Jotform's intuitive Form Builder. Create custom themes, attach images and videos, choose fonts and colors, add your own custom CSS, and more — no coding required.

ფორმის დიზაინერი

Make your online forms look exactly how you want them to with Jotform’s advanced Form Designer. Choose unique colors and fonts, add CSS coding, and change other design elements.

ფორმის სტილის მორგება

Form Background

Give your forms a personalized touch by changing your form background. Add your own photo or video, choose a new color or transparency level, and customize other elements in a few clicks with Jotform’s drag-and-drop Form Designer.

ფორმის სტილის მორგება

Video Form Background

Make your form background pop by turning it into a video form! Copy and paste a YouTube video link to add a video to your form background in seconds.

ფორმის სტილის მორგება

ფორმის თემები

Want people to fill out your forms? They need to make a good first impression. Make your online forms stand out with ready made form themes that will give your forms a unique look in just one click!

ფორმის სტილის მორგება

საკუთარი CSS

დაამატეთ CSS კოდი თქვენს ონლაინ ფორმებს რათა სრულად მოარგოთ ფორმის ვიზუალი თქვენს მოთხოვნებს. შეცვალეთ ფორმის ველები, ვიჯეტები, განლაგება და მრავალი სხვა!

ფორმის სტილის მორგება

Collaborative Forms

ითანამშრომლეთ თქვენს ონლაინ ფორმებზე გუნდის წევრებთან ერთად Jotform-ის გამოყენებით. მიამაგრეთ ფორმები და მართეთ ფორმის მონაცემები ერთად Jotform ცხრილებში და Jotform ინბოქსში.

კოლაბორაცია

Video forms

Redefine the way you collect valuable insights with our Video Forms Survey feature. Engage, captivate, and gather feedback like never before with interactive video questions.

ფორმის სტილის მორგება