მონაცემთა მართვის ინტეგრაციები

46 ინტეგრაციები

About მონაცემთა მართვა

მომენტალურად დააკავშირეთ ფორმის მონაცემები თქვენს სხვა ონლაინ ანგარიშებს Jotform-ის მონაცემთა მართვის უფასო ინტეგრაციებით. არ აქვს მნიშვნელობა უგზავნით ახალ ამოცანებს პროექტის მართვის პროგრამებს, ახდენთ შედეგების ანალიზს თქვენს ფავორიტ ელექტრონული ცხრილის აპლიკაციაში ან მიღებული მონაცემების ავტომატიზაციას - ჩვენს მონაცემთა მართვის უფასო აპლიკაციებს შეუძლიათ დაგეხმაროთ შეასრულოთ ყველა დავალება - არ საჭიროებს კოდის წერას!