მონაცემები

Make the most of your data with Jotform. Discover how you can import data, set up autoresponders, schedule reminders, and much more.

ავტომოპასუხე იმეილები

Create automated emails and notifications with Jotform! When someone fills out your online form, they’ll get an email automatically — great for sending notifications, files, and more. Set up autoresponder emails in minutes with no coding required.

მონაცემები

Notification Emails

Get notified instantly about form activity so you can respond to submissions without delay. Create advanced online forms with Jotform and get email notifications for each new response.

კოლაბორაცია

შეხსენების იმეილები

Send automated Jotform reminder emails to people who need to fill out your online forms. Add recipients, customize email content, set up a schedule, and more — no coding required.

კოლაბორაცია

ფორმის ჩანაწერების ავტომატური წაშლა

Store form submissions in your email inbox or other third-party apps instead of Jotform. Delete submissions from your Jotform account automatically.

მონაცემები

ფორმის მონაცემების ექსპორტი

Download your forms as HTML files and your submission data as CSV, Excel, and PDF files, then save all uploaded files in a single zip file.

მონაცემები

Data Import

არ აქვს მნიშვნელობა გჭირდებათ შემოიტანოთ გარე ფორმები და ფაილები ან შემოიტანოთ ფორმის მონაცემები Jotform-ში, ჩვენ გაგიმარტივებთ ყველა თქვენი მონაცემის ერთი სივრცის ქვეშ გაერთიანებას.

მონაცემები

Data Routing

Send your form data anywhere with Jotform’s data routing features. Use conditional logic to instantly forward your form data, send emails, create approval flows, and more with no coding required.

მონაცემები

FTP Form

Create your online file upload form, collect responses, and send form submissions & file uploads directly to your server via FTP integration.

მონაცემები