ბიზნეს ინტეგრაციები

64 ინტეგრაციები

About Business

Jotform წარმოადგენს მრავალი წარმატებული ბიზნესის ონლაინ ფორმების შექმნის სანდო პარტნიორს - საშუალებას გაძლევთ გქონდეთ სრული კონტროლი თქვენს ფორმებსა და მონაცემებზე. JotForm-ის ფორმებს შეუძლიათ შეუფერხებლად დაუკავშირდნენ ბიზნეს ხელსაწყოებს რომელთაც თქვენი კომპანია უკვე იყენებს. Salesforce, Insightly და მრავალი სხვა.