არაკომერციული ორგანიზაციის ინტეგრაციები

About Non-Profit

არ აქვს მნიშვნელობა თუ რა მოტივს ემსახურებიან ისინი, არაკომერციულ ორგანიაციებს ყოველთვის შეუძლიათ გამოიყენონ დახმარების ხელი. JotForm-ის აპლიკაციის უფასო ინტეგრაციები ავტომატურად გაუგავნის ფორმის მონაცემებს სხვა ხელსაწყოებს, რომელთაც თქვენი არაკომერციული ორგანიზაცია უკვე იყენებს. შეინახეთ მოხალისეთა განაცხადები, სარეგისტრაციო ცხრილები, დონორთა ინფორმაცია და მრავალი სხვა ერთ დაცულ ონლაინ ანგარიშში - მარტივად შექმენით არაკომერციული ფორმა ჩვენი ფორმის მშენებლის გამოყენებით და დააკავშირეთ Jotform სასურველ აპლიკაციებს.