İCK Teklif.docxFailed ZİMMETLENEN CİHAZLARIMIZ.docx