ჯანდაცვის PDF შაბლონები

2 შაბლონები

პაციენტის სამედიცინო ჩანაწერები

პაციენტის სამედიცინო ჩანაწერების PDF შაბლონი საშუალებას გაძლევთ შეაგროვოთ პაციენტის მონაცემები როგორიცაა პერსონალური ინფორმაცია, გადაუდებელი მდგომარეობის საკონტაქტო ინფორმაცია, ზოგადი სამედიცინო ისტორია. მოცემული ნიმუშის გამოყენებით, ექიმი უზრუნველყოფს უკეთეს ზრუნვასა და მკურნალობას პაციენტისათვის.

საავადმყოფოდან გაწერის ფორმა

საავადმყოფოდან გაწერისას რეკომენდირებული პრაქტიკაა ყველაფრის კიდევ ერთხელ გადამოწმება, რათა უზრუნველყოთ პაციენტთა უხაფრთხო და სათანადო გაწერა. ამისათვის, საავადმყოფოს მენეჯმენტი როგორც წესი ავსებს პაციენტის გაწერის სპეციალურ ფორმას. დღევანდელ რეალობაში, როდესაც მსოფლიო დღითი დღე ამცირებს ქაღალდის მოხმარებას, მოცემული საავადმყოფოდან გაწერის შაბლონი წარმოადგენს უნივერსალურ PDF დოკუმენტს რომლის გამოყენებითაც შეგიძლიათ მარტივად შექმნათ და მართოთ პაციენტთა ჩანაწერები. თქვენ მარტივად შეგიძლიათ შეამოწმოთ PDF დოკუმენტში შენახული ინფორმაცია და უზრუნველყოთ პაციენტის გაწერის უსაფრთხო პროცესი. საავადმყოფოდან გაწერის წერილის შაბლონის რედაქტირება შესაძლებელია თქვენი საჭიროებების შესაბამისად.

About ჯანდაცვის PDF შაბლონები

Trust, privacy, and security are the pillars that support every company in the healthcare industry, and they’re intricately woven into the healthcare workflow. When you’re in charge of someone else’s healthcare needs, it’s important to establish your company as a sanitary, trustworthy, and professional business. A patient’s emotional and physical well-being is of the utmost importance, so hospitals and medical practitioners go to great lengths to make sure that their patients trust them.

That’s why we offer HIPAA compliance features — to ensure patients’ privacy as it relates to their medical records. Jotform is one of the few companies in the online form building industry that helps HIPAA compliance. With our PDF Editor, anyone in the healthcare industry can create fillable PDF forms or generate PDF documents as an attachment to their autoresponders. Instead of designing a PDF from scratch, we offer a wide variety of templates you can choose from as inspiration for your next design project.

These PDF templates can be used for many different use cases. For example, let’s say you need to hand out brochures about the health services you offer. Instead of giving out paper-based flyers and pamphlets, why not use something like an electronic brochure in PDF format? You can distribute these to your potential patients right after they fill out their information through an online registration form. Or you can design a simple yet professional fillable PDF form that can be downloaded and printed as a paper-based form in case you need one for your hospital’s outpatient department.

მოცემული შაბლონები ატარებენ სარეკომენდაციო ხასიათს. თუ თქვენ იყენეთ ფორმას კონტრაქტის სახით, ან აპირებთ პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებას ან ნებისმიერი სხვა სახის იურიდიულ შედეგებთან შემხებლობას, ჩვენ გირჩევთ შეიტანოთ საჭირო ცვლილებები რათა უზრუნველყოთ ყველა სათანადო სამართლებრივ ნორმებთან შესაბამისობა.