გამოკითხვები

3 შაბლონები

ხმის მიცემა და გამოკითხვა არის საუკეთესო საშუალება თანამშრომლების მოსაზრებებისა და შეხედულების ორგანიზაციაში არსებული სხვადასხვა პრობლემების მიმართ შესაფასებლად. მათი შექმნა საკმაოდ მარტივია. დაიწყეთ Jotform-ის ხმის მიცემის შაბლონის გამოყენება, მოარგეთ თქვენს მოთხოვნებსა და ბრენდს ჩვენი ინტუიციური ფორმის მშენებლის გამოყენებით.

ხმის მიცემის წინასწარი გამოკითხვა

ხმის მიცემის წინასწარი გამოკითხვა ძირითადად გამოიყენება არჩევნებამდე საზოგადოების განწყობის გასაგებად. მოცემული გამოკითხვის შაბლონის გამოყენებით, თქვენ შეძლებთ გაიგოთ ხალხის მოსაზრებები არა მხოლოდ პოლიტიკაზე, არამედ ნებისმიერ სხვა სასურველ საკითხზეც. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გაფილტროთ მონაცემები სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით.

ფოტოგრაფიის ფორმები

პოლიტიკური გამოკითხვა

გამოიყენეთ მოცემული სრული მასშტაბის პოლიტიკური გამოკითხვა და განსაზღვრეთ თუ რას ფიქრობს მოსახლეობა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე.

ფოტოგრაფიის ფორმები

ხმის მიცემის ფორმა

ხმის მიცემის მარტივი და მოქნილი ფორმა

ფოტოგრაფიის ფორმები

უფრო მეტი მსგავსი კატეგორია