თანამშრომელთა ინფორმაციის ფორმები

4 შაბლონები

თანამშრომელთა ინფორმაციის ფორმა

თანამშრომელთა ინფორმაციის ფორმა გამოიყენება მრავალი კომპანიის მიერ რათა მოახდინოს თანამშრომელთა ინფორმაციის ჩანაწერების წარმოება და გაამრტივოს მათი მონაცემთა ბაზებისთვის საჭირო დეტალების შეგროვება. შაბლონი შეიცავს სხვადასხვა სექციებს სადაც შესაძლებელია შეაგროვოთ თანამშრომელთა საკონტაქტო და პერსონალური ინფორმაცია, თავიანთ საქმესა და თანამდებობასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია. მრავალი მორგების ხელსაწყოსა და ვიჯეტის გამოყენებით შექმენით თქვენი საკუთარი ფორმა აღნიშნულ შაბლონებზე დაყრდნობით.

თანამშრომელთა ინფორმაციის ფორმები

ავადმყოფობის შვებულების ფორმა

ავადმყოფობის შვებულების ფორმა არის დოკუმენტი რომელიც გამოიყენება თანამშრომლების მიერ, როდესაც სურთ აცნობონ დამსაქმებელს ავადმყოფობის გამო შვებულების მოთხოვნის შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მოცემული დოკუმენტი როდესაც ხართ ავად და ვერ ახერხებთ სამსახურში წასვლას. დამსაქმებელიც ინფორმირებული იქნება სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზის შესახებ, რაც არ შეგიზღუდავთ არდადეგებისათვის განკუთვნილ შვებულების პერიოდს. ავადმყოფობის შვებულების ფორმა მოიცავს ველებს, რომლებიც აგროვებენ მონაცემებს შვებულების დღეების, დაწყებისა და დასრულების თარიღების შესახებ, ასევე თანამშრომლის სახელსა და ავად ყოფნის შესახებ დამატებით დეტალებ. მოცემული ფორმა იყენებს ჭკვიან პირობითი ლოგიკის ფუნქციონალს, ასე რომ თუ მოხდება მოთხოვნის უარყოფა, ავტომატურად გამოჩნდება ველი რომელიც მოითხოვს უარყოფის მიზეზის შეყვანას. ფორმის მოცემული შაბლონი იყენებს ხელმოწერის ხელსაწყოს რათა ელექტრონულად მოხდეს თანამშრომლისა და ზედამხედველის ხელმოწერების წარმოდგენა. თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეიტანოთ დამატებითი ცვლილებები ჩვენი ინტუიციური ფორმის მშენებლის გამოყენებით - ფერთა თემა, ფონტები, ფორმატი, აგებულება და სასურველი ველები.

თანამშრომელთა ინფორმაციის ფორმები

თანამშრომელთა სამედიცინო ინფორმაცი?

მოცემული თანამშრომელთა სამედიცინო ისტორიის ფორმის გამოყენება შესაძლებელია თანამშრომლების სამედიცინო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის შესაქმნელად. მოარგეთ შაბლონი თქვენს მოთხოვნებს ჩვენი ვიჯეტებისა და ხელსაწყოების გამოყენებით, დაამატეთ თქვენი ბრენდის ლოგო, სურათები, ფონტები, კითხვები და შექმენით თქვენი საკუთარი HIPAA შესაბამისობის დასაქმებულთა სამედიცინო ინფორმაციის ფორმა.

თანამშრომელთა ინფორმაციის ფორმები

ხელოვანის ინფორმაციის სარეგისტრაცი?

საშუალება მიეცით სხვადასხვა სატელევიზიო შოუებსა და გადაცემებში მოწვევის მსურველ არტისტებსა და ხელოვანებს დარეგისტრირდნენ და წარმოადგინონ თავიანთი ინფორმაცია.

თანამშრომელთა ინფორმაციის ფორმები

About თანამშრომელთა ინფორმაციის ფორმები

დააჩქარეთ თანამშრომლების მიღების პროცესი და შეუფერხებლად მოახდინეთ მათი ჩანაწერების შექმნა Jotform-თან ერთად. უბრალოდ აირჩიეთ თანამშრომლის ინფორმაციის ფორმის სასურველი შაბლონი რათა უსაფრთხოდ შეაგროვოთ თანამშრომელთა ინფორმაცია როგორიცაა საკონტაქტო დეტალები, სამედიცინო ისტორია და სხვა. ჩვენი ინტუიციური ფორმის მშენებელი საშუალებას გაძლევთ მოარგოთ ფორმის ველები, შეცვალოთ ფონტები და ფერები ან თქვენი ბიზნესის ბრენდინგის შესაბამისად დაურთოთ კომპანიის ლოგო. ყველა თანამშრომლის დეტალური ინფორმაციის ელექტრონული ცხრილის შესაქმნელად თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ ფორმა Google Sheets-ს ან Airtable-ს. დაემშვიდობეთ არასაჭირო ქაღალდის საქმისწარმოებას - ჩვენი თანამშრომლის ინფორმაციის ფორმის შაბლონები მოახდენს მიღების პროცესის დაჩქარებას და მონაცემთა ბაზის მომენტალურ შექმნას.