დაფინანსების ფორმები

3 შაბლონები

სპონსორობის მოთხოვნის ფორმა

გსურთ მიიღოთ ფინანსური მხარდაჭერის მოთხოვნები მარტივად და ეფექტურად? მაშინ მოცემული ფორმა არის ის რასაც ეძებდით. ფორმა მოიცავს მარტივ შეკითხვებს საკონტაქტო ინფორმაციისათვის, მაგრამ თქვენ სურვილისამებრ შეგიძლიათ განავრცოთ ფორმა სასურველი დამატებითი შეკითხვებით.

დაფინანსების ფორმები

ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერის ფ?

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მოცემული ღონისძიების დაფინანსების ფორმის შაბლონი რათა საშუალება მისცეთ სპონსორებს აირჩიონ ან განსაზღვრონ თანხის ოდენობა რომელსაც გაიღებენ თქვენი ღონისძიების დასაფინანსებლად. ფორმა ასევე საშუალებას აძლევს შემომწირველებს აირჩიონ თუ თუ როგორ აპირებენ მათ მიერ განსაზღვრული თანხის გადახდას. გარდა ამისა, თქვენ მიიღებთ სპონსორების დეტალებს - სახელი, მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია.

დაფინანსების ფორმები

About დაფინანსების ფორმები

Contacting possible sponsors for your event or organization? Share a link to a Jotform sponsorship form template to collect the information you need to get started. Whether you're creating a sponsorship application or request form, our fully customizable templates can meet your needs. Choose from this collection of sponsorship form templates or create your own from scratch. Add widgets, integrations, or themes to your sponsorship form to make it more engaging. Get started with one of our free online sponsorship form templates today!

ხშირად დასმული კითხვები

1) What are sponsorship forms?

Sponsorship forms are documents that are used to collect financial or in-kind contributions to support a program, cause, charity, event, individual, or project in exchange for promotional benefits. These forms are a major part of fundraising efforts because they initiate a relationship with a potential sponsor. They can also represent a formal commitment on the part of the sponsor.

Sponsorship forms can be distributed through fundraising platforms, email campaigns, websites, and social media, and they can be integrated with payment processing systems to collect contributions directly from the form. Whether you’re running a campaign, an event, or a charity, sponsorship forms are a key part of securing financial support.

2) What are the main benefits of sponsorship forms?

There are many benefits to using sponsorship forms. They help to streamline the fundraising process by collecting essential information from potential sponsors in a structured and organized way. They also make it easy for sponsors and donors to contribute using secure online payment methods, and they promote transparency by clearly outlining the details of the sponsorship.

Online sponsorship forms can be customized for any purpose, and they allow companies to move away from manual data collection. Lastly, sponsorship forms help organizations manage their budgets and increase sponsor engagement through personalized communication.

3) What are some common uses of sponsorship forms?

The most common use cases of sponsorship forms are to collect contributions and sponsor data in one place. They can also be used for sponsorship applications, partnership agreements, and financial record-keeping purposes. For events, sponsorship forms may also include event registration options.

4) When are sponsor forms needed?

Sponsor forms are needed any time organizations have to collect information from potential sponsors — whether it’s for an event or program, a business expansion, or a campaign for an individual.

5) What are the different subtypes of sponsorship forms?

Sponsorship forms can be used for a wide variety of industries — including sports, politics, business, nonprofits, and more. They can be used to acquire sponsorships for events, partnerships, programs, and charity campaigns.

6) How do I create a sponsorship form?

Creating a sponsorship form is a breeze with Jotform’s intuitive drag-and-drop form builder. Just head over to the Jotform Form Builder, where you can add or rearrange form fields, drop in your logos, edit text, change fonts and colors, and so much more. Plus, you can use our form widgets to add extra functionality to your forms, or integrate with 100-plus popular third-party apps to manage or store your sponsor data. Once you’re finished, share your form via email, link, or QR code, or by embedding it in your website. The watch submissions for sponsorships roll in!