ღონისძიებაზე რეგისტრაციის ფორმები

4 შაბლონები

ღონისძიების რეგისტრაციის ფორმა

ღონისძიების რეგისტრაციის მოცემული ფორმა საშუალებას საშუალებას გაძლევთ მარტივად დაარეგისტრიროთ თქვენი შემდგომი ღონისძიების მონაწილეები. მოცემული ფორმა არის საკმაოდ მარტივი ვინაიდან ის მომხმარებლებს ეკითხება მხოლოდ სახელს, იმეილს და საკონტაქტო ნომერს რომლის გამოყენებაც ასევე შეგეძლებათ სამომავლო ღონისძიებებისათვის. გამოიყენეთ ღონისძიების რეგისტრაციის მოცემული ფორმა რათა დაამატოთ ღონისძიების თარიღი და დრო, ადგილმდებარეობა და მისამართი რუკაზე.

ღონისძიებაზე რეგისტრაციის ფორმები

ონლაინ ღონისძიების რეგისტრაცია

შეაგროვეთ და მართეთ ღონისძიების მონაწილეთა ინფორმაცია და დეტალები.

ღონისძიებაზე რეგისტრაციის ფორმები

მარათონის რეგისტრაციის ფორმა

Jotform-ის მარათონის რეგისტრაციის ფორმის გამოყენებით, თქვენ მომენტალურად შეძლებთ მონაწილეების დარეგისტრირებას. როდესაც ისი შეავსებენ მოცემულ ფორმას, შაბლონი მომენტალურად აქცევს მათ ინფორმაციას პერსონალურ PDF დოკუმენტებად. თქვენ შემდეგ შეგიძლიათ გადმოწეროთ ან დაბეჭდოთ PDF-ები თქვენი ჩანაწერებისათვის ან ავტომატურად გაუგზავნოთ ისინი მონაწილეებს. შეაგროვეთ მორბენალის ინფორმაცია სწრაფად და მომენტალურად. დაუკავშირდით Stripe-ს ან PayPal-ს რათა ასევე მიიღონ ონლაინ გადახდები. Jotform-ის PDF რედაქტორის გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ სრულიად მოარგოთ შაბლონის დიზაინი - მარტივად დაამატოთ თქვენი ლოგო ან შეცვალოთ ფონური ფერები. ფორმის გამოგზავნილი მონაცემები მომენტალურად იქცევა დახვეწილ PDF დოკუმენტებად, რაც ამარტივებს რეგისტრაციის პროცესს.

ღონისძიებაზე რეგისტრაციის ფორმები

ვირტუალური ღონისძიების მოწვევის ფორ?

ვირტუალური ღონისძიების მოწვევის ფორმა არის ღონისძიების რეგისტრაციის უნივერსალური ფორმა, რომელიც გამოიყენება ღონისძიების მასპინძლების მიერ. ვირტუალური ღონისძიება ტარდება სტანდარტული ღონისძიების მსგავსად, უბრალოდ ფიზიკური ვიზიტის ნაცვლად, ღონისძიება იმართება ონლაინ. მოცემული ვებ ფორმა არის საუკეთესო ხელსაწყო რათა გაუგზავნოთ მოწვევა სასურველ აუდიტორიას. ლინკის გაზიარება შესაძლებელია სოციალური ქსელის ან იმეილის გამოყენებით. მოცემული ვირტუალური ღონისძიების მოწვევის ფორმა არის ვირტუალური ღონისძიების მოწვევის ზოგადი შაბლონი, რომლის მორგებაც შესაძლებელია ნებისმიერი სახის ღონისძიებისათვის. შესაძლებელია ფორმის დაკავშირება Google კალენდართან რათა ავტომატურად შექმნათ ღონისძიებები ფორმის მონაცემების გამოყენებით ან Zoom-თან, რათა ავტომატურად დაგეგმოთ შეხვედრა zoom-ის პლატფორმაზე. მარტივად მართეთ ფორმის მონაცემები JotForm-ის ცხრილებისა და რეპორტების გამოყენებით.

About ღონისძიებაზე რეგისტრაციის ფორმები

Event registration forms are forms that collect information about attendees to an event. Event registration forms are great for planners who need a quick and easy way to get a head count of guests. Some event registration forms ask for an RSVP or registration fee to secure the attendee’s spot at the event.

Event registration forms don't have to be complicated to make. Regardless of the event type or size, get started with a Jotform event registration form template and customize it to match your brand in the Jotform form builder. Select from an array of premade event registration forms or start with a basic event registration template and start customizing.

With the Jotform Form Builder, you can pick from a variety of themes, widgets, integrations, and drag-and-drop fields to make your event stand out. Our event registration form templates are also mobile-friendly, so attendees can sign up from their mobile devices. Plus, if you have more than one form for your event, you can even create an event app to gather all your forms in one place. Try one of our free online event registration form templates today!

ხშირად დასმული კითხვები

What are event registration forms?

Event registration forms are an integral part of organizing and running a successful event. These types of forms make it easy for event planners to track how many guests will be attending, collect registration fees, gather attendee contact information, and much more. By having all this information up front, planners can accurately estimate how much event space, seating, food and beverages, and other materials they’ll need.

Do you want a sure-fire way to manage all parts of your event? Create an event registration form with Jotform to get started.

Key elements of event registration forms

Event registration forms vary when it comes to content and design, but there are a few key elements to include. Consider adding form fields to capture the following elements when creating your event registration form:

 • Personal information
 • Contact information
 • Emergency contact information
 • Demographic information
 • Dietary preferences or restrictions
 • Payment for the event (if you charge for entry)

Use cases for event registration forms

Event registration forms can be used for all sorts of gatherings. Here are some sample use cases:

 • Personal celebrations

When it comes to weddings, birthdays, graduations, and even casual get-togethers, having a neat and easy way to organize guests is key. Send out personal celebration invitations with an event registration form built in, so you can start planning your celebration as soon as possible. Collect names of guests, food allergies and preferences, date and time of arrival, and other important details.

 • Conferences

Organizing large conferences and expos takes a lot of effort, even for a well-oiled team. Simplify your event planning by using Jotform’s event registration forms. Register attendees, collect conference registration fees, and gather an accurate head count for each day of your conference. You can even coordinate breakout groups for your conference attendees according to shared interests or where they’ll be staying.

 • Training events

Does your work have mandatory training for new hires? You might want to use event registration forms to organize signups. By accurately estimating the number of attendees, your training leaders can better plan lessons ahead of time and be sure to provide an adequate number of materials.

 • Sports events

Build professional event registration forms for your sports club’s upcoming games or community events. Collect RSVPs and ticket payments from both players and attendees in one centralized place. Get an accurate head count for your events, place players on teams based on experience and skill, and manage ticket sales seamlessly with Jotform’s event registration forms.

 • School trips

Some schools and universities offer off-campus trips to their students as community-building or learning opportunities. When organizing a trip for your students, you can use event registration forms to manage signups, permission slips, and payments. Create and customize your ideal event registration form with Jotform, then send it off to your students or their guardians for signatures and payments.

How to create event registration forms with Jotform?

Building your own event registration form is a breeze with Jotform’s intuitive online builder.

 1. Start by logging into your Jotform account and clicking on the My Forms page.
 2. Click Create Form and then choose whether you want to create your form from scratch or choose one of our ready-made templates to get started.
 3. Search the template library to find one that fits your needs, then simply select Use Template .
 4. You can then customize your event registration form to match your desired look and feel using our drag-and-drop builder.
 5. Add or remove form fields, upload images or branding assets, change fonts and colors, integrate with useful tools or apps, and so much more.
 6. Once you’re satisfied with the way your event registration form looks, it’s time to share it with your audience.
 7. Send your event registration form directly to your guests via email, share it with a link or QR code, or embed it directly into your online portal or website.

Benefits of using event registration forms

Need a foolproof way to run your upcoming event smoothly? Why not give event registration forms a go? Event registration forms are great for assessing how many attendees you’ll have, so you and your team can accurately plan for the event. Consider the following benefits of using event registration forms:

 • Collect payments ahead of time
 • Gather an accurate headcount
 • Facilitate a quick check-in process
 • Get up-to-date contact information to keep attendees informed on event updates
 • Save time and money spent on physical forms

Are event registration forms customizable?

Make your event registration forms stand out with Jotform’s easy-to-use online builder. Customize your event registration forms to match your exact needs. Drag and drop to add necessary form fields, change fonts and colors, upload branding assets and event images, and more. You can also integrate your event registration form with helpful apps and tools to curate the best experience for your users. Use cool widgets to add a gift registry, QR code reader, checklist, and more to your form. Jotform’s intuitive builder makes personalizing your form a pleasure.

Types of event registration forms

With so many different types of events and occasions, there are bound to be many different types of event registration forms. Each event is different and may require unique content and design choices. Here are a few examples of different types of event registration forms:

 • Virtual event forms
 • Guest registration forms
 • Wedding registration forms
 • Graduation registration forms
 • Conference registration forms
 • Sports event registration forms
 • Field trip registration forms

Tips for using event registration forms

To build event registration forms that make sense and align with your event needs, consider the following tips for creating your own:

 • Select an easy-to-use, intuitive form builder like Jotform.
 • Include the date and time of your event first.
 • Add form fields for the registrant’s name, contact information, and payment, if your event charges for entry.
 • Ask your guests about their food allergies, how many guests they’re bringing, if this is their first event with you, and more.
 • Collect guest emergency contact information, just in case.