ტელემედიცინის ფორმები

1 შაბლონები

ტელემედიცინის ფორმები ეხმარება ჯანდაცვის მუშაკებს დაგეგმონ ვირტუალური შეხვედრები პაციენტებთან და შეაგროვონ სამედიცინო ჩანაწერები, ინფორმირებული თანხმობები, მომსახურების ღირებულების გადახდები და სხვა მნიშვნელოვანი სამედიცინო მონაცემები ონლაინ. იმისდა მიუხედავად თუ სად მუშაობთ თქვენ - ექიმის ოფისში, დერმატოლოგიის ცენტრში თუ სხვა დაკავშირებულ დაწესებულებაში - თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Jotform-ის უფასო ტელემედიცინის ფორმები რათა უსაფრთხოდ შეაგროვოთ პაციენტების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და დაადგინოთ დიაგნოზი თქვენი ვებსაიტის გავლით. მარტივად აირჩიეთ მზა ფორმის შაბლონები ქვემოთ მოცემული სიიდან, მოარგეთ თქვენს სამედიცინო პრაქტიკას თქვენი ლოგოს დამატებით და ფორმის ველების განახლებით, შემდეგ ჩასვით ის თქვენს ვებსაიტზე ან გააზიარეთ იმეილით რათა დაიწყოთ მონაცემების შეგროვება ონლაინ.

To help keep sensitive health data protected, be sure to sign up for HIPAA compliance features by signing a Business Associate Agreement (BAA). You can even automatically send form submissions to other platforms you’re already using, like Google Calendar, Dropbox, Google Drive, and more. Jotform offers an all-in-one solution to collect important info from your patients online — so take your telemedicine practice to the next level with our free Telehealth Forms.

ტელემედიცინის თანხმობის ფორმა

ტელემედიცინის თანხმობის ფორმა გამოიყენება პაციენტებისგან ინფორმირებული თანხმობის მისაღებად. თუ თქვენ სთავაზობთ მკურნალობასა და სამედიცინო სერვისებს დისტანციურად, მოცემული ტელემედიცინის თანხმობის ფორმა გაგიმარტივებთ პაციენტებისგან ინფორმირებული თანხმობების შეგროვებას ონლაინ. უბრალოდ მოარგეთ ფორმა თქვენს საჭიროებებს და გაუგზავნეთ პაციენტებს იმეილით ან შეტყობინების სახით. თქვენ მიიღებთ ფორმის მონაცემებს თქვენს დაცულ და უსაფრთხო ანგარიშში, და თუ თქვენ სარგებლობთ ვერცხლის ან ოქროს პაკეტით, ასევე შეგიძლიათ გააქტიუროთ HIPAA სტანდარტების შესაბამისობა პაციენტთა ჯანდაცვის ინფორმაციის დამატებითი უსაფრთხოებისათვის. ვინაიდან მკურნალობის ყველა მიდგომა განსხვავებულია, თქვენ მარტივად მოარგოთ თქვენი ტელემედიცინის თანხმობის ფორმა თქვენს საჭიროებებს ჩვენი ფორმის მშენებლის გამოყენებით. უბრალოდ აიღეთ და ჩასვით ფორმის სასურველი ველები, დაურთეთ თქვენი წესები და პირობები რათა აცნობოთ პაციენტებს მკურნალობის დეტალების, მოლოდინებისა და უფლებების შესახებ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააკავშიროთ ფორმა თქვენს სხვა აპლიკაციებს, რათა ავტომატურად გაუგზავნოთ თქვენი ფორმის მონაცემები. გამოიყენეთ ჩვენი ტელემედიცინის ფორმა, რათა უზრუნველყოთ პაციენტთა ინფორმირება თქვენი მომსახურების შესახებ ონლაინ.

These templates are suggested forms only. Before using this or any form as a contract or other legal document, please consult with an attorney to make sure it meets the legal needs or your situation. Do not use this form to send a legal request to Jotform.