გამოკითხვის შაბლონები

4 შაბლონები

დემოგრაფიული გამოკითხვა

ეს არის მარტივი დემოგრაფიული გამოკითხვის შაბლონი, რომლის გამოყენებითაც შეგიძლიათ განსაზღვროთ თქვენი ბაზრის დემოგრაფია ან ჩაატაროთ ნებისმიერი სხვა სახის კვლევა. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ფორმის რესპონდენტების სქესი, ასაკი, განათლება, ოჯახის შემოსავალი და სხვა დეტალები.

გამოკითხვის შაბლონები

ბიზნესის რეკლამის ფორმა

ეს არის ბიზნესის რეკლამირების ფორმა სავაჭრო ცენტრებისა და უნივერსალური მაღაზიებისათვის. ხელი შეუწყეთ თქვენს ბიზნესსა და მაღაზიას. გაიგეთ თუ რისი ყიდვა სურთ თქვენს მომხმარებლებს თქვენი მაღაზიიდან. მოცემული რეკლამის ფორმის შაბლონი შეიცავს სახელის, იმეილის, მობილური ნომრის, მისამართის ველს. თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ მეტი თქვენი მომხმარებლების სურვილებისა და საჭიროებების შესახებ მოცემული ფორმის გამოყენებით.

გამოკითხვის შაბლონები

COVID 19 არდადეგების და დასვენების გამოკი?

მოცემული ფორმა საშუალებას გაძლევთ გამოიკითხოთ პიროვნებების დასვენებისა და მოგზაურობის ჩვევები და თუ როგორ იმოქმედა კოვიდ 19-ის პანდემიამ აღნიშნულ გეგმებზე.

გამოკითხვის შაბლონები

COVID 19 გუნდის გამოკითხვა

ფორმა შექმნილია რათა დაგეხმაროთ მართოთ კორონავირუსის გავრცელების რისკები გუნდის წევრებს შორის, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა ორგანიზაციაში (ჯანდაცვის ან სხვა).

გამოკითხვის შაბლონები

About გამოკითხვის შაბლონები

გამოკითხვები არის საუკეთესო საშუალება მომხმარებლების, თანამშრომლების ან თუნდაც საზოგადოების თქვენი ბრენდის მიმართ განწყობის შესაფასებლად. დაიწყეთ მარტივად: აირჩიეთ Jotform-ის უფასო ონლაინ გამოკითხვის ფორმის სასურველი შაბლონი. ჩვენ გვაქვს გამოკითხვისა და მოხსენების ყველა საჭირო ხელსაწყო რათა დაგეხმაროთ სასარგებლო ინფორმაციის შეგროვებაში. ფორმები იდეალურია როცა გჭირდებათ მაგალითად მომხმარებელთა დემოგრაფიული მონაცემების შეგროვება ან სავაჭრო ბაზრის კვლევის ჩატარება. აირჩიეთ ჩვენი მზა გამოკითხვის ფორმის შაბლონებიდან სასურველი ან შექმენით საკუთარი გამოკითხვა ნულიდან რამოდენიმე წუთში. შაბლონის არჩევის შემდეგ, გამოიყენეთ Jotform-ის ფორმის მშენებელი რათა მოარგოთ დიზაინი თქვენს მოთხოვნებს. სცადეთ ჩვენი გამოკითხვის ფორმის უფასო ფორმის შაბლონები დღესვე!

თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ ჩვენი მზა კითხვარის შაბლონები, შექმნილი მრავალი დანიშნულებისამებრ გამოყენებისათვის რაც საშუალებას გაძლევთ მოარგოთ თქვენი ონლაინ ფორმა ფორმის მშენებლის გამოყენებით.

ხშირად დასმული კითხვები

1) What are survey templates?

Survey templates are ready-made sample surveys with built-in questions. Instead of creating a survey from scratch, you can use a template as a starting point, then customize it with your own specific questions, branding elements, and more.

2) Where can I find survey templates?

You can find many survey templates online for free! Jotform’s survey templates are all available in our form templates library. Not only are they free, but they’re totally customizable with our no-code, drag-and-drop form builder, so you don’t have to switch between platforms to find a survey template, customize it, and share it with your audience!

3) What types of survey templates are available?

Jotform offers a wide variety of survey templates for different industries and use cases, including surveys for HR, marketing, products, customer satisfaction, and more. Plus, we have a great selection of employee and education surveys, with everything from polls and assessment forms to motivation and feedback forms.

4) Are survey templates customizable?

Absolutely! As mentioned above, Jotform’s drag-and-drop form builder is the ultimate tool to customize your survey templates in a matter of minutes. You can adjust fonts and colors, drag and drop form fields, drop in logos and images, and so much more. Plus, feel free to sync with our 100-plus integrations — like Google Drive or Dropbox — to add extra functionality to your survey or include it in your existing workflows.

5) How can I use a survey template?

To use a survey template, just select the template you want to use and edit it according to your needs. With Jotform, simply navigate to our Survey Templates page and choose the right one for you. Click Use Template , then use our drag-and-drop Form Builder to customize it and share it with others, all from one place. Responses will automatically be sent to your Jotform Inbox, and you can analyze your data in Jotform Tables and Jotform Report Builder.

6) Can I create my own survey template?

Yes, you can build your own survey from scratch. Navigate to Jotform’s Form Builder, click Create Form , then Start from Scratch . From there, you can add questions and widgets to create the perfect survey template to use as needed.

7) Are survey templates free to use?

Depending on where you source them, some survey templates are free, and some you’ll need to pay for. Jotform’s 1,000-plus survey templates will always be 100 percent free. You’ll just need to upgrade to a paid plan to increase the limit on the number of submissions you receive.

8) How many questions are typically included in a survey template?

Make sure your respondents don’t get “survey fatigue” before they even start taking your survey! The tricky part about this question is that there’s no exact answer — it depends on a number of factors, like who your audience is, what information you need, and what your purpose is. In general, a survey should never take longer than 10 minutes, which means that 5–10 questions is usually a safe range.

9) How do I choose the right survey template for my needs?

Before you choose a survey template, you need to define your research objectives. This can be done by doing a deep dive into your product, service, or team and pinpointing specific topics you want to gather more data on. Once you’ve done this, you can search for survey templates related to your research objective and find one that most closely matches your needs.

10) Can survey templates be used for both online and offline surveys?

Sometimes, you need to be offline to conduct market research or surveys in the field — that’s why finding survey tools that work offline is a game-changer. Jotform Mobile Forms allows you to create, edit, and fill out forms from any location and on any device, and even collects data offline to be populated later once you connect back to the internet. Don’t let spotty cell reception stop you from collecting the survey data you need!

11) What are the benefits of using a survey template?

Using a survey template can cut down on the time you would otherwise spend building a survey from scratch, so that you can spend more time collecting responses and analyzing data to make better business decisions. On top of that, survey templates provide great inspiration for the kinds of questions you should be asking, as well as the format of those questions (multiple choice, yes/no, fill-in-the-blank, etc.).

12) Can survey templates be used for different industries and sectors?

Survey templates can be used across every industry and sector! Whether you’re collecting employee feedback, reaching out to customers about a potential new product, or simply just polling your friends for fun, there’s a survey template for you.

13) How do I modify a survey template to suit my specific requirements?

To modify a survey template to suit your specific needs, you can customize it with your own text, images, branding, and more. Jotform makes this easy with our drag-and-drop form builder. Simply replace our questions with your own, add new fields, switch up the survey colors and fonts, include your logo, and more. Then share it through email, a link, or a QR code, or embed it on your website.