ფოტოგადაღების შეკვეთის ფორმები

1 შაბლონები

Collect photo shoot and print orders in a snap with Jotform! Simply choose a Photography Order Form below and give it an artistic touch with our Form Builder — list products, change fonts and colors, or include photos of your work. Check out our many integrations to automate your photography business. You can collect payments online with Square or PayPal, add photo sessions to your Google Calendar, and more! Once you’re satisfied with your template, you can start accepting online orders with ease. Not only do our Photography Order Forms save you time, they keep you organized too. Where would you be without them? We shutter at the thought...

ქორწინების ვიდეო გადაღების ხელშეკრულება

სთავაზობთ მომხმარებლებს ქორწინების ან ნებისმიერი სხვა სახის ღონისძიების ვიდეო გადაღებას? გამოიყენეთ მოცემული შაბლონი, რომელიც მოიცავს შეთანხმებას, თქვენი კლიენტის ინფორმაცია და მომსახურების დეტალებს. თქვენ შეგიძლიათ მარტივად დაამატოთ ველები და შეიტანოთ სასურველი ცვლილებები. გამოიყენეთ JotForm-ის ხელსაწყოები და ინტეგრაციები, დაამატეთ თქვენი ვიზუალური და საინფორმაციო კონტენტი, დაამატეთ, წაშალეთ ან შეცვალეთ ველები, ფონტები, ფერები და ფონური სურათები, ჩასვით თქვენს ვებსაიტზე ან გააზიარეთ ლინკის გამოყენებით.

ფოტოგადაღების შეკვეთის ფორმა