ადამიანური რესურსების (HR) ფორმის შაბლონები

5 შაბლონები

ადამიანური რესურსების ფორმები არი დოკუმენტები რომლებიც გამოიყენება კომპანიის HR დეპარტამენტის მიერ რათა სამსახურში აიყვანოს ან მართოს თანამრომელთა ინფორმაცია. არაფერი არ ზრდის HR დეპარტამენტის პროდუქტიულობას ისე როგორც ონლაინ ფორმების გამოყენება. მართეთ თანამშრომელთა ინფორმაცია, კმაყოფილების შეფასებები, გამოგზავნილი CV დოკუმენტები, აპლიკაციები, შვებულების მოთხოვნები და მრავალი სხვა Jotform-ის ადამიანური რესურსების ონლაინ ფორმის შაბლონების გამოყენებით. დაიწყეთ ახლავე ქვემოთ მოცემული სასურველი შაბლონის გამოყენებით სრულიად უფასოდ!

ექიმის ნებართვა სამსახურში დაბრუნებ?

ექიმის ნებართვის ფორმა გამოიყენება რათა აცნობოთ დამსაქმებელს რომ დასაქმებული აკმაყოფილებს სამსახურში დაბრუნების მოთხოვნებს ავადმყოფობის ან ტრავმის პერიოდის შემდგომ. ადამიანური რესურსების დეპარტამენტს შეუძლია გამოიყენოს მოცემული სამსახურში დაბრუნების ნებართვის უფასო ფორმა, რათა მარტივად შეაგროვოს თანამშრომლის ექიმის თანხმობის ინფორმაცია ელექტრონულ ხელმოწერებთან ერთად - იდეალური საშუალება რათა დარწმუნდეთ, რომ თანამშრომელი არის საკმარისად ჯანმრთელი რათა დაუბრუნდეს სამსახურში. მარტივად მოარგეთ მოცემული ფორმა, გაუზიარეთ თანამშრომელს და სთხოვეთ შეავსებინონ თავიანთ ექიმს. ფორმის მონაცემები ავტომატურად გაიგზავნება თქვენს Jotform ანგარიშში, ასე რომ მომენტალურად მიიღებთ ექიმის ნებართვას ხელმოწერასთან ერთად. JotForm-ის ინტუიციური ფორმის მშენებლის გამოყენებით, თქვენ წამებში შეძლებთ მოცემული ფორმის შაბლონში ცვლილებების შეტანას - აიღეთ და ჩასვით ფორმის სასურველი ველები, დაურთეთ დამატებითი წესები და პირობები, შეცვალეთ ფონური სურათი, ატვირთეთ თქვენი კომპანიის ლოგო. გამოიყენეთ ჩვენი 100+ სასარგებლო ინტეგრაციები და ვიჯეტები, რათა უფრო მეტად გაააუმჯობესოთ თქვენი პროდუქტიოლობა. შეუფერხებლად მიიღეთ ელექტრონული ხელმოწერები, შექმენით PDF შაბლონი რათა მომენტალურად აქციოთ ფორმის მონაცემები პროფესიონალურ დოკუმენტებად, ან დააკავშირეთ თქვენი ფორმა CRM სისტემასთან რათა ავტომატურად დაურთოთ ხელმოწერილი ფორმები თანამშრომლის ჩანაწერებს. დაემშვიდობეთ ქაღალდის ფორმებს და უზრუნველყავით თანამშრომლების ჯანმრთელობის უსაფრთხოება.

როგორ ვიცნობთ ერთმანეთს

გამოკითხვა

კორონავირუსის სახლიდან მუშაობის მომ?

მოცემული ფორმის გამოყენებით შეგიძლიათ დაადგინოთ თუ რამდენად შეუძლიათ თანამშრომლებს დისტანციურად მუშაობა.

თანამშრომლის შეფასება

გსურთ მიიღოთ უკუკავშირი თანამშრომლის/კოლეგის შესახებ? მოცემული თანამშრომლის შეფასების ფორმის გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ დაემშვიდობოთ ქაღალდის საქმისწარმოებას და შეაგროვოთ ყველა შეფასება ონლაინ. ფორმა მოიცავს კითხვებს პიროვნების სამსახურეობრივი წარმატების, სხვებთან თანამშრომლობის ეფექტურობის, სუსტი და ძლიერი მხარეების შესახებ.

წლის თერაპევტის ხმის მიცემის ფორმა

ხმის მიცემის ფორმა პაციენტებისათვის რათა გამოავლინოთ წლის თერაპევტი

Covid 19 ჯანმრთელობის ყოველდღიური შემოწმ?

კოვიდ-19 ჯანმრთელობის ყოველდღიური შემოწმების კითხვარი

შვებულების მოთხოვნის ფორმა

მოცემული მარტივად შევსებადი თანამშრომლის შვებულების აღების ფორმის გამოყენებით მომენტალურად მიიღეთ შვებულების მოთხოვნები თანამშრომლებისგან ყველა საჭირო დეტალთან ერთად. ფორმის ისეთი ველების გამოყენებით როგორიცაა თანამშრომლის ID, მენეჯერის ინფორმაცია და შვებულების თარითი, თქვენ შეგიძლიათ შეაგროვოთ ყველა საჭირო ინფორმაცია ნებისმიერი დამატებითი გამოხმაურების გარეშე. დაიწყეთ მოცემული ნიმუშით და მარტივად მოარგეთ თქვენი ორგანიზაციის მოთხოვნებს. თანამშრომლის შვებულების მოთხოვნის ყველა ფორმას აქვს წვდომა JotForm-ის აპლიკაციებისა და ვიჯეტების ფართო ასორტიმენტზე რათა გაგიმარტივოთ და დაგიჩქაროთ ინფორმაციის შეგროვება.

თანამშრომელთა ინფორმაციის ფორმა

თანამშრომელთა ინფორმაციის ფორმა გამოიყენება მრავალი კომპანიის მიერ რათა მოახდინოს თანამშრომელთა ინფორმაციის ჩანაწერების წარმოება და გაამრტივოს მათი მონაცემთა ბაზებისთვის საჭირო დეტალების შეგროვება. შაბლონი შეიცავს სხვადასხვა სექციებს სადაც შესაძლებელია შეაგროვოთ თანამშრომელთა საკონტაქტო და პერსონალური ინფორმაცია, თავიანთ საქმესა და თანამდებობასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია. მრავალი მორგების ხელსაწყოსა და ვიჯეტის გამოყენებით შექმენით თქვენი საკუთარი ფორმა აღნიშნულ შაბლონებზე დაყრდნობით.

ავადმყოფობის შვებულების ფორმა

ავადმყოფობის შვებულების ფორმა არის დოკუმენტი რომელიც გამოიყენება თანამშრომლების მიერ, როდესაც სურთ აცნობონ დამსაქმებელს ავადმყოფობის გამო შვებულების მოთხოვნის შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მოცემული დოკუმენტი როდესაც ხართ ავად და ვერ ახერხებთ სამსახურში წასვლას. დამსაქმებელიც ინფორმირებული იქნება სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზის შესახებ, რაც არ შეგიზღუდავთ არდადეგებისათვის განკუთვნილ შვებულების პერიოდს. ავადმყოფობის შვებულების ფორმა მოიცავს ველებს, რომლებიც აგროვებენ მონაცემებს შვებულების დღეების, დაწყებისა და დასრულების თარიღების შესახებ, ასევე თანამშრომლის სახელსა და ავად ყოფნის შესახებ დამატებით დეტალებ. მოცემული ფორმა იყენებს ჭკვიან პირობითი ლოგიკის ფუნქციონალს, ასე რომ თუ მოხდება მოთხოვნის უარყოფა, ავტომატურად გამოჩნდება ველი რომელიც მოითხოვს უარყოფის მიზეზის შეყვანას. ფორმის მოცემული შაბლონი იყენებს ხელმოწერის ხელსაწყოს რათა ელექტრონულად მოხდეს თანამშრომლისა და ზედამხედველის ხელმოწერების წარმოდგენა. თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეიტანოთ დამატებითი ცვლილებები ჩვენი ინტუიციური ფორმის მშენებლის გამოყენებით - ფერთა თემა, ფონტები, ფორმატი, აგებულება და სასურველი ველები.

თანამშრომელთა სამედიცინო ინფორმაცი?

მოცემული თანამშრომელთა სამედიცინო ისტორიის ფორმის გამოყენება შესაძლებელია თანამშრომლების სამედიცინო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის შესაქმნელად. მოარგეთ შაბლონი თქვენს მოთხოვნებს ჩვენი ვიჯეტებისა და ხელსაწყოების გამოყენებით, დაამატეთ თქვენი ბრენდის ლოგო, სურათები, ფონტები, კითხვები და შექმენით თქვენი საკუთარი HIPAA შესაბამისობის დასაქმებულთა სამედიცინო ინფორმაციის ფორმა.

ხელოვანის ინფორმაციის სარეგისტრაცი?

საშუალება მიეცით სხვადასხვა სატელევიზიო შოუებსა და გადაცემებში მოწვევის მსურველ არტისტებსა და ხელოვანებს დარეგისტრირდნენ და წარმოადგინონ თავიანთი ინფორმაცია.

CV ის გაგზავნის ფორმა

მოცემული CV-ის განაცხადის ფორმის შაბლონი დაგეხმარებათ შეაგროვოთ CV-ები სწრაფად და ეხმარება კანდიდატებს შექმნან რეზიუმე და მოკლე ბიოგრაფია რომელიც შეესაბამება თავიანთ მონაცემებს. შაბლონი შესდგება აპლიკანტთა მნიშვნელოვანი საკონტაქტო ინფორმაციის ველებისგან, ეკითხება ვაკანტურ ადგილს რომლისთვისაც აგზავნიან განაცხადს და სთხოვს მათ ატვირთონ CV და ნებისმიერი სხვა ფაილი როგორიცაა სარეკომენდაციო წერილები. მორგების მრავალი ხელსაწყოსა და ვიჯეტის გამოყენებით, შექმენით თქვენი საკუთარი ფორმა მოცემული შაბლონების გამოყენებით.

სამსახურის განაცხადის მარტივი ფორმა?

სამსახურის განაცხადის მარტივი ფორმა გეხმარებათ იპოვეთ იდეალური კანდიდატები თქვენი კომპანიის მიმდინარე ვაკანსიებისათვის. სამსახურში აყვანის განაცხადის ფორმა არის სრულიად მორგებადი, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ნებისმიერი დამატებითი კითხვები რომელიც შეიძლება იყოს სპეციფიკური თქვენი პოზიციის, გუნდის ან კომპანიისათვის. სამსახურის განაცხადის საწყისი ფორმა ეკითხება კანდიდატებს საკონტაქტო ინფორმაციას და რეზუმეს ატვირთვას. ამის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ნებისმიერი სასურველი ველები როგორიცაა მაგალითად "რატომ ფიქრობთ რომ ხართ იდეალური კანდიდატი აღნიშნული პოზიციისათვის?", "გთხოვთ გაგვიზიარეთ თქვენი ვებსაიტი ან პორტფოლიო" და მრავალი სხვა.

რეზიუმეს გაგზავნის ფორმა

მოცემული რეზიუმეს გაგზავნის ფორმა საშუალებას გაძლევთ შეაგროვოთ აპლიკანტთა პერსონალური და საკონტაქტო ინფორმაცია, CV, ინტერესის სფერო, კვალიფიკაციის დონე და საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს დაურთონ სამოტივაციო წერილები. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მოცემული ფორმა ბაზისად და შექმნათ საკუთარი ფორმა მორგების მრავალი ხელსაწყოსა და ვიჯეტის გამოყენებით. თქვენ შეგიძლიათ ჩასვათ ფორმა ვებსაიტზე ან გააზიაროთ ფორმის ლინკის გამოყენებით.

სამსახურში მიღების განაცხადის ფორმა

სამსახურში მიღების განაცხადის ტიპიური ფორმა რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეაგროვოთ აპლიკანტთა ყველა აუცილებელი პერსონალური და საკონტაქტო ინფორმაცია; გაიგოთ მათი გამოცდილების, უნარ-ჩვევების, ტრეინინგებისა და მიღწევების შესახებ; სთხოვეთ ატვირთონ საჭირო ფაილები და შეაგროვეთ ღირებული მონაცემები თქვენი ბიზნესისათვის ისეთი კითხვების დასმით როგორიცაა მაგალითად როგორ გაიგეს თქვენ შესახებ. რედაქტირების მრავალი ხელსაწყოსა და ვიჯეტის გამოყენებით, შექმენით თქვენი საკუთარი ფორმა საკმაოდ მარტივად და გამოიყენეთ მოცემული ფორმა როგორც საწყისი.

ონლაინ ინტერვიუს კითხვარის ფორმა

მოცემული ინტერვიუს კითხვარის ონლაინ ფორმა საშუალებას გაძლევთ შეაგროვოთ კანდიდატთა პერსონალური და საკონტაქტო ინფორმაცია, სამუშაო გამოცდილება, პროფესიული უნარები და თქვენს ინტერვიუს კითხვებზე პასუხები. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მოცემული ფორმა ბაზისად და შექმნათ საკუთარი ფორმა მორგების მრავალი ხელსაწყოს გამოყენებით, დაამატოთ თქვენი ლოგო, ინტერვიუს სასურველი კითხვები, შემდეგ კი ჩასვათ თქვენს ვებსაიტზე ან გააზიაროთ ფორმის ლინკის გამოყენებით.

სამსახურის განაცხადის ფორმა

მზად ხართ იპოვოთ გუნდის ახალი წევრი? მოცემული სამსახურის განაცხადის ფორმა დაგეხმარებათ მარტივად იპოვოთ სასურველი აპლიკანტები.

ადამიანური რესურსების სხვა ფორმები

თვის თანამშრომლის ხმის მიცემის ფორმა

თვის საპატიო თანამშრომლის კენჭისყრის ფორმა.

ჯანდაცვის ფორმები

თანამშრომლის უკუკავშირის ფორმა

თანამშრომლის უკუკავშირის ფორმა არის ფორმალური დოკუმენტი, რომელიც გამოიყენება კომპანიის თანამშრომლებისგან უკუკავშირის მისაღებად. მნიშვნელოვანია სათანადოდ განსაზღვროთ თანამშრომელთა საჭიროებები, ვინაიდან ეს მოქმედებს მათ პროდუქტიულობაზე, კრეატიულობასა და კმაყოფილებაზე. თუ თანამშრომელი კმაყოფილია თავისი არსებული სამსახურეობრივი თანამდებობით ან ვალდებულებების განაწილებით, ის მუდმივად გაზრდის შრომის ეფექტიანობას და მიაღწევს უკეთეს შედეგებს. მოცემულ თანამშრომელთა უკუკავშირის ფორმას აქვს თანამშრომლისგან ინფორმაციის მისაღებად საჭირო ყველა ველი. მას ასევე აქვს რამდენიმე კითხვა სამსახურეობრივი მოვალეობების, კმაყოფილების, კომენტარების, შეთავაზებებისა და იდეების შესახებ. აღნიშნული კითხვები არის ესეების ფორმატში, ასე რომ თანამშრომლებს შეუძლიათ სრულად გამოხატონ თავიანთი ფიქრები და მოსაზრებები. მომხმარებლების მიერ გამოგზავნილი მონაცემების განხილვა უნდა მოხდეს შესაბამისი დეპარტამენტის მიერ, რათა რაც შეიძლება ეფექტურად გატარდეს არსებული უკმაყოფილებების გამოსასწორებლად საჭირო ღონისძიებები.

ჯანდაცვის ფორმები

COVID-19 ყოველდღიური შემოწმების ფორმა რესტორნისათვის

კოვიდ 19-ის სიმპტომების შემოწმების ფორმა რესტორნისათვის

ჯანდაცვის ფორმები

კორონავირუსის თვითშემოწმების ფორმა ეკლესიისათვის

კოვიდ 19-ის ჯანმრთელობის მდგომარეობის კითხვარი

ჯანდაცვის ფორმები

კორონავირუსის თვითშემოწმების ფორმა სამსახურში გამოცხადებისას 

კორონავირუსის თვითშემოწმების ფორმა სამსახურში გამოცხადებისას

ჯანდაცვის ფორმები

უფრო მეტი მსგავსი კატეგორია