ადამიანური რესურსების (HR) ფორმის შაბლონები

33 შაბლონები

თანამშრომლის უკუკავშირის ფორმა

თანამშრომლის უკუკავშირის ფორმა არის ფორმალური დოკუმენტი, რომელიც გამოიყენება კომპანიის თანამშრომლებისგან უკუკავშირის მისაღებად. მნიშვნელოვანია სათანადოდ განსაზღვროთ თანამშრომელთა საჭიროებები, ვინაიდან ეს მოქმედებს მათ პროდუქტიულობაზე, კრეატიულობასა და კმაყოფილებაზე. თუ თანამშრომელი კმაყოფილია თავისი არსებული სამსახურეობრივი თანამდებობით ან ვალდებულებების განაწილებით, ის მუდმივად გაზრდის შრომის ეფექტიანობას და მიაღწევს უკეთეს შედეგებს. მოცემულ თანამშრომელთა უკუკავშირის ფორმას აქვს თანამშრომლისგან ინფორმაციის მისაღებად საჭირო ყველა ველი. მას ასევე აქვს რამდენიმე კითხვა სამსახურეობრივი მოვალეობების, კმაყოფილების, კომენტარების, შეთავაზებებისა და იდეების შესახებ. აღნიშნული კითხვები არის ესეების ფორმატში, ასე რომ თანამშრომლებს შეუძლიათ სრულად გამოხატონ თავიანთი ფიქრები და მოსაზრებები. მომხმარებლების მიერ გამოგზავნილი მონაცემების განხილვა უნდა მოხდეს შესაბამისი დეპარტამენტის მიერ, რათა რაც შეიძლება ეფექტურად გატარდეს არსებული უკმაყოფილებების გამოსასწორებლად საჭირო ღონისძიებები.

ადამიანური რესურსების ფორმები

კორონავირუსის თვითშემოწმების ფორმა ?

კორონავირუსის თვითშემოწმების ფორმა სამსახურში გამოცხადებისას

ადამიანური რესურსების ფორმები

ექიმის ნებართვა სამსახურში დაბრუნებ?

ექიმის ნებართვის ფორმა გამოიყენება რათა აცნობოთ დამსაქმებელს რომ დასაქმებული აკმაყოფილებს სამსახურში დაბრუნების მოთხოვნებს ავადმყოფობის ან ტრავმის პერიოდის შემდგომ. ადამიანური რესურსების დეპარტამენტს შეუძლია გამოიყენოს მოცემული სამსახურში დაბრუნების ნებართვის უფასო ფორმა, რათა მარტივად შეაგროვოს თანამშრომლის ექიმის თანხმობის ინფორმაცია ელექტრონულ ხელმოწერებთან ერთად - იდეალური საშუალება რათა დარწმუნდეთ, რომ თანამშრომელი არის საკმარისად ჯანმრთელი რათა დაუბრუნდეს სამსახურში. მარტივად მოარგეთ მოცემული ფორმა, გაუზიარეთ თანამშრომელს და სთხოვეთ შეავსებინონ თავიანთ ექიმს. ფორმის მონაცემები ავტომატურად გაიგზავნება თქვენს Jotform ანგარიშში, ასე რომ მომენტალურად მიიღებთ ექიმის ნებართვას ხელმოწერასთან ერთად. JotForm-ის ინტუიციური ფორმის მშენებლის გამოყენებით, თქვენ წამებში შეძლებთ მოცემული ფორმის შაბლონში ცვლილებების შეტანას - აიღეთ და ჩასვით ფორმის სასურველი ველები, დაურთეთ დამატებითი წესები და პირობები, შეცვალეთ ფონური სურათი, ატვირთეთ თქვენი კომპანიის ლოგო. გამოიყენეთ ჩვენი 100+ სასარგებლო ინტეგრაციები და ვიჯეტები, რათა უფრო მეტად გაააუმჯობესოთ თქვენი პროდუქტიოლობა. შეუფერხებლად მიიღეთ ელექტრონული ხელმოწერები, შექმენით PDF შაბლონი რათა მომენტალურად აქციოთ ფორმის მონაცემები პროფესიონალურ დოკუმენტებად, ან დააკავშირეთ თქვენი ფორმა CRM სისტემასთან რათა ავტომატურად დაურთოთ ხელმოწერილი ფორმები თანამშრომლის ჩანაწერებს. დაემშვიდობეთ ქაღალდის ფორმებს და უზრუნველყავით თანამშრომლების ჯანმრთელობის უსაფრთხოება.

CV ის გაგზავნის ფორმა

მოცემული CV-ის განაცხადის ფორმის შაბლონი დაგეხმარებათ შეაგროვოთ CV-ები სწრაფად და ეხმარება კანდიდატებს შექმნან რეზიუმე და მოკლე ბიოგრაფია რომელიც შეესაბამება თავიანთ მონაცემებს. შაბლონი შესდგება აპლიკანტთა მნიშვნელოვანი საკონტაქტო ინფორმაციის ველებისგან, ეკითხება ვაკანტურ ადგილს რომლისთვისაც აგზავნიან განაცხადს და სთხოვს მათ ატვირთონ CV და ნებისმიერი სხვა ფაილი როგორიცაა სარეკომენდაციო წერილები. მორგების მრავალი ხელსაწყოსა და ვიჯეტის გამოყენებით, შექმენით თქვენი საკუთარი ფორმა მოცემული შაბლონების გამოყენებით.

რეზიუმეს გაგზავნის ფორმა

მოცემული რეზიუმეს გაგზავნის ფორმა საშუალებას გაძლევთ შეაგროვოთ აპლიკანტთა პერსონალური და საკონტაქტო ინფორმაცია, CV, ინტერესის სფერო, კვალიფიკაციის დონე და საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს დაურთონ სამოტივაციო წერილები. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მოცემული ფორმა ბაზისად და შექმნათ საკუთარი ფორმა მორგების მრავალი ხელსაწყოსა და ვიჯეტის გამოყენებით. თქვენ შეგიძლიათ ჩასვათ ფორმა ვებსაიტზე ან გააზიაროთ ფორმის ლინკის გამოყენებით.

სამსახურის განაცხადის მარტივი ფორმა?

სამსახურის განაცხადის მარტივი ფორმა გეხმარებათ იპოვეთ იდეალური კანდიდატები თქვენი კომპანიის მიმდინარე ვაკანსიებისათვის. სამსახურში აყვანის განაცხადის ფორმა არის სრულიად მორგებადი, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ნებისმიერი დამატებითი კითხვები რომელიც შეიძლება იყოს სპეციფიკური თქვენი პოზიციის, გუნდის ან კომპანიისათვის. სამსახურის განაცხადის საწყისი ფორმა ეკითხება კანდიდატებს საკონტაქტო ინფორმაციას და რეზუმეს ატვირთვას. ამის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ნებისმიერი სასურველი ველები როგორიცაა მაგალითად "რატომ ფიქრობთ რომ ხართ იდეალური კანდიდატი აღნიშნული პოზიციისათვის?", "გთხოვთ გაგვიზიარეთ თქვენი ვებსაიტი ან პორტფოლიო" და მრავალი სხვა.

სამსახურში მიღების განაცხადის ფორმა

სამსახურში მიღების განაცხადის ტიპიური ფორმა რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეაგროვოთ აპლიკანტთა ყველა აუცილებელი პერსონალური და საკონტაქტო ინფორმაცია; გაიგოთ მათი გამოცდილების, უნარ-ჩვევების, ტრეინინგებისა და მიღწევების შესახებ; სთხოვეთ ატვირთონ საჭირო ფაილები და შეაგროვეთ ღირებული მონაცემები თქვენი ბიზნესისათვის ისეთი კითხვების დასმით როგორიცაა მაგალითად როგორ გაიგეს თქვენ შესახებ. რედაქტირების მრავალი ხელსაწყოსა და ვიჯეტის გამოყენებით, შექმენით თქვენი საკუთარი ფორმა საკმაოდ მარტივად და გამოიყენეთ მოცემული ფორმა როგორც საწყისი.

თანამშრომლის შეფასება

გსურთ მიიღოთ უკუკავშირი თანამშრომლის/კოლეგის შესახებ? მოცემული თანამშრომლის შეფასების ფორმის გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ დაემშვიდობოთ ქაღალდის საქმისწარმოებას და შეაგროვოთ ყველა შეფასება ონლაინ. ფორმა მოიცავს კითხვებს პიროვნების სამსახურეობრივი წარმატების, სხვებთან თანამშრომლობის ეფექტურობის, სუსტი და ძლიერი მხარეების შესახებ.

წლის თერაპევტის ხმის მიცემის ფორმა

ხმის მიცემის ფორმა პაციენტებისათვის რათა გამოავლინოთ წლის თერაპევტი

Covid 19 ჯანმრთელობის ყოველდღიური შემოწმ?

კოვიდ-19 ჯანმრთელობის ყოველდღიური შემოწმების კითხვარი

კორონავირუსის სახლიდან მუშაობის მომ?

მოცემული ფორმის გამოყენებით შეგიძლიათ დაადგინოთ თუ რამდენად შეუძლიათ თანამშრომლებს დისტანციურად მუშაობა.

About ადამიანური რესურსების (HR) ფორმის შაბლონები

Human resources forms are documents that a company's HR department uses to recruit and manage employees. With Jotform’s online human resources form templates, your HR department can manage employee information, employment verification, employment satisfaction, CV submissions, job applications, and time-off requests. Get started by choosing a template below to edit for free.

ხშირად დასმული კითხვები

1) What are HR forms?

Human resources (HR) forms are documents organizations use to collect, track, and manage employee information and activities. These forms help businesses and nonprofits comply with employment laws and regulations, direct the employee lifecycle, and ensure effective communication between the HR department and employees.

2) When are HR forms needed?

HR professionals need HR forms to carry out many of their responsibilities, from onboarding new staff to managing time-off requests. Without HR forms to handle employee information, a company could risk misplacing or ignoring essential data that they need to keep on hand.

3) What are the benefits of HR forms?

HR forms are integral to keeping a company up and running. Using HR forms helps streamline employment processes, standardize the collection of employee information, maintain accurate records, and meet legal requirements. HR forms help companies ensure they don’t lose essential information about their workforce.

4) How do I create an HR form?

You can create an HR form in minutes with one of Jotform’s free templates! Simply navigate to our template directory and choose a template that works best for your needs. Once you’re finished customizing the template in our intuitive online form builder, you can share it with your employees via email, a link, or a QR code so they can fill it out instantly.

5) What are common uses of HR forms?

All hiring, insurance, disciplinary, incident report, time-off, and survey processes will involve HR forms. Other common use cases for HR forms are for payroll and compensation, promotions, and conflict resolution.

6) What are the different types of HR forms?

There are many different types of HR forms! These can include job application forms, offer letters, employee information forms, attendance forms, and contracts. HR will often be in charge of managing performance appraisal forms, leave requests, reimbursements, and training forms as well. Hiring and termination processes also often require an array of HR forms.