სამსახურში დაბრუნების ფორმები

1 შაბლონები

ექიმის ნებართვა სამსახურში დაბრუნებ?

ექიმის ნებართვის ფორმა გამოიყენება რათა აცნობოთ დამსაქმებელს რომ დასაქმებული აკმაყოფილებს სამსახურში დაბრუნების მოთხოვნებს ავადმყოფობის ან ტრავმის პერიოდის შემდგომ. ადამიანური რესურსების დეპარტამენტს შეუძლია გამოიყენოს მოცემული სამსახურში დაბრუნების ნებართვის უფასო ფორმა, რათა მარტივად შეაგროვოს თანამშრომლის ექიმის თანხმობის ინფორმაცია ელექტრონულ ხელმოწერებთან ერთად - იდეალური საშუალება რათა დარწმუნდეთ, რომ თანამშრომელი არის საკმარისად ჯანმრთელი რათა დაუბრუნდეს სამსახურში. მარტივად მოარგეთ მოცემული ფორმა, გაუზიარეთ თანამშრომელს და სთხოვეთ შეავსებინონ თავიანთ ექიმს. ფორმის მონაცემები ავტომატურად გაიგზავნება თქვენს Jotform ანგარიშში, ასე რომ მომენტალურად მიიღებთ ექიმის ნებართვას ხელმოწერასთან ერთად. JotForm-ის ინტუიციური ფორმის მშენებლის გამოყენებით, თქვენ წამებში შეძლებთ მოცემული ფორმის შაბლონში ცვლილებების შეტანას - აიღეთ და ჩასვით ფორმის სასურველი ველები, დაურთეთ დამატებითი წესები და პირობები, შეცვალეთ ფონური სურათი, ატვირთეთ თქვენი კომპანიის ლოგო. გამოიყენეთ ჩვენი 100+ სასარგებლო ინტეგრაციები და ვიჯეტები, რათა უფრო მეტად გაააუმჯობესოთ თქვენი პროდუქტიოლობა. შეუფერხებლად მიიღეთ ელექტრონული ხელმოწერები, შექმენით PDF შაბლონი რათა მომენტალურად აქციოთ ფორმის მონაცემები პროფესიონალურ დოკუმენტებად, ან დააკავშირეთ თქვენი ფორმა CRM სისტემასთან რათა ავტომატურად დაურთოთ ხელმოწერილი ფორმები თანამშრომლის ჩანაწერებს. დაემშვიდობეთ ქაღალდის ფორმებს და უზრუნველყავით თანამშრომლების ჯანმრთელობის უსაფრთხოება.

სამსახურში დაბრუნების ფორმები

About სამსახურში დაბრუნების ფორმები

სამსახურში დაბრუნების ფორმა გამოიყენება თანამშრომლის ავადმყოფობისა თუ ტრავმის გამო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არგამოცხადების შემდეგ დაბრუნების დეტალების დოკუმენტირებისათვის. ადამიანური რესურსების დეპარტამენტებს შეუძლიათ გამოიყენონ ჩვენი სრულიად უფასო სამსახურში დაბრუნების ფორმები რათა შეაგროვონ ინფორმაცია თანამშრომლის ტრავმისა თუ ავადმყოფობის შესახებ, მიიღონ დამადასტურებელი დუკემენტები და ჩამოაყალიბონ რეინტეგრაციის გეგმა როგორც თანამშრომლის, ასევე კომპანიისათვის. ჩვენი ფორმის შაბლონების გამოყენებით, თქვენ დაემშვიდობებით ქაღალდის არაეფექტურ ფორმებს და მიიღებთ ყველა საჭირო ინფორმაციას ონლაინ - ეს დაგეხმარებათ როგორც თანამშრომელთა ინფომაციის უსაფრთხოდ შენახვაში, ასევე მათ უკეთესად ორგანიზებასა და დამუშავებაში.

Since different industries have different requirements for employees returning to work, you’ll need to customize your Return to Work Form. Good thing our Form Builder makes it simple — just drag and drop to change the look of your form, add form fields, collect e-signatures, and integrate with third-party applications. Instantly send submissions to Google Drive, Airtable, or your CRM system for better organization and efficiency. If you’re collecting sensitive health information, make your Return to Work Form HIPAA-friendly by upgrading your account to an appropriate plan. Just choose a free Return to Work Form to save resources and streamline your HR department — by getting organized, you can better help the employees who need it most.