თამამშრომელთა გამოკითხვის შაბლონები

2 შაბლონები

გამოიყენეთ სრულიად უფასო თამამშრომელთა გამოკითხვის ონლაინ ფორმა და მიიღეთ პასუხები, რომლებიც დაგეხმარებათ გააუმჯობესოთ თქვენი კომპანია თქვენი თანამშრომლებისათვის! იდეალური HR დეპარტამენტისა და გუნდის ლიდერებისათვის - Jotform-ის სრულიად უფასო თანამშრომელთა გამოკითხვები საშუალებას გაძლევთ გამოიკვლიოთ თანამშრომელთა შეხედულებები სამუშაო გარემოსა და კულტურის შესახებ - თუნდაც დისტანციურად მუშაობისას. მარტივად აირჩიეთ გამოკითხვის შაბლონი ქვემოთ, მოარგეთ თქვენ საჭიროებებს და გააზიარეთ ლინკის გამოყენებით ან ჩასვით ის თქვენს ვებსაიტზე, რათა მომენტალურად დაიწყოთ მონაცემების შეგროვება. ფორმის ყველა მონაცემი უსაფრთხოდ ინახება თქვენს Jotform ანგარიშში, რომელიც დაცულია GDPR და CCPA შესაბამისობით, 256 ბიტიანი SSL კავშირით.

არ აქვს მნიშვნელობა ეძებთ სამსახურით კმაყოფილების გამოკითხვას, თანამშრომელთა საქმიანობისა და წარმადობის მიმოხილვას ან სამსახურიდან წასვლის ინტერვიუს ფორმას, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ბევრი შაბლონი რომლის გამოყენებაც მომენტალურად შეგიძლიათ - თქვენთვის სასურველი შაბლონის მორგება კი არის საკმაოდ მარტივი. Jotform-ის გამოკითხვის შემქმნელი საშუალებას გაძლევთ მარტივად აიღოთ და ჩასვათ ფორმის ველები, დაურთოთ თქვენი ლოგო, დაამატოთ ელექტრონული ხელმოწერის ველი ან შეცვალოთ ფონტები და ფერები წამებში. თქვენ შეგიძლიათ ასევე გაუგზავნოთ ფორმის მონაცემები 100+ სხვა პლატფორმას, მათ შორის Google Drive, Dropbox, Box, Slack, Airtable და მრავალი სხვა! დააჩქარეთ თანამშრომლებისაგან უკუკავშირის შეგროვების პროცესი Jotform-ის სრულიად უფასო თანამშრომელთა გამოკითხვის ონლაინ ფორმების გამოყენებით.

თანამშრომლის კმაყოფილების გამოკითხვა

თანამშრომლის კმაყოფილების გამოკითხვის ფორმა გამოიყენება მენეჯერებისა და HR პროფესიონალების მიერ რათა უკეთესად გაიგონ თუ რას ფიქრობენ თანამშრომლები თავიან სამუშაო გარემოზე. JotForm-ის თანამშრომელთა კმაყოფილების გამოკითხვის ფორმის გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ შეაგროვოთ მონაცემები ონლაინ, ნებისმიერი მოწყობილობიდან! მარტივად მოარგეთ ფორმის შაბლონი, ჩასვით თქვენი თანამშრომლის ვებსაიტზე ან გააზიარეთ ლინკის გამოყენებით და იხილეთ გამოხმაურებები თქვენს დაცულ Jotform ანგარიშში. თქვენ შეგიძლიათ შემდეგ შექმნათ დეტალური რეპორტები JotForm-ის რეპორტის მშენებლის გამოყენებით ან ავტომატურად აქციოთ თითოეული გამოხმაურება დახვეწილ PDF დოკუმენტად. მოცემული გამოკითხვა უკვე მოიცავს ყველა საჭირო კითხვას რათა უკეთესად გაიცნოთ თქვენი თანამშრომლები, მაგრამ თუ თქვენ გსურთ დაამატოთ უფრო მეტი კითხვა, ატვირთოთ თქვენი ლოგო ან შეცვალოთ გამოკითხვის დიზაინი, გამოიყენეთ ჩვენი ფორმის მშენებელი და რამოდენიმე კლიკით მოარგეთ თქვენს საჭიროებებს. ავტომატურად გაუგზავნეთ ფორმის მონაცემები თქვენს სხვა ონლაინ ანგარიშებს ჩვენი 100+ უფასო ინტეგრაციის გამოყენებით, მათ შორის Airtable, Google Drive, Dropbox, Trello, Slack და მრავალი სხვა. დაზოგეთ ღირებული დრო და ძალისხმევა - გაამარტივეთ გამოკითხვისა და მონაცემებზე წვდომის პროცესი.

ინციდენტის მოხსენების ფორმები

თვითშეფასების გამოკითხვა

თვითშეფასების გამოკითხვა არის ფორმა, რომელიც შევსებაც ხდება რათა გაიგოთ პიროვნების მიმდინარე სტატუსი დაწესებულებაში. გამოკითვის შედეგების მომოხილვა და ანალიზი შესაძლებელია სათანადო დოკუმენტის სახით. როგორც წესი, შედეგების ასლი იგზავნება ზედამხედველთან უკუკავშირის მისაღებად. გამართული დიზაინის მქონე თვითშეფასების გამოკითხვის ფორმის შაბლონს აქვს ველები, რომლებიც აგროვებენ ინფორმაციას პერსონალური ინფორმაციის შესახებ, ასევე გამოკითხვის მრავალი სექცია პიროვნების ან თანამშრომლის სხვადასხვა თვისებების შესახებ. მოცემული ფორმის შაბლონი ასევე იყენებს პროგრესის მაჩვენებელს რათა გაუმარტივოთ მომხმარებლებს მისი შევსება. ფორმა ასევე იყენებს მოსანიშნ ველებს, შეფასების სკალას და შეყვანის ცხრილს. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ლოგო და ფერთა თემა ჩვენი ინტუიციური ფორმის მშენებლის გამოყენებით.

ინციდენტის მოხსენების ფორმები

უფრო მეტი მსგავსი კატეგორია