პაციენტთა რეგისტრაციის ფორმის შაბლონები

2 შაბლონები

პაციენტის რეგისტრაციის ფორმები გამოიყენება სამედიცინო დაწესებულებებში პაციენტთა სხვადასხვა პროცედურებზე დასარეგისტრირებლად. მიუხედავად იმისა თუ რა სახით გჭირდებათ ახალი პაციენტის რეგისტრაცია - იქნება ეს ჰოსპიტალი, კლინიკა, ჯანმრთელობის ცენტრი თუ კერძო პრაქტიკა - ჩვენი პაციენტთა რეგისტრაციის უფასო ფორმები დააჩქარებს ახალი პაციენტების მიღებისა და რეგისტრაციის პროცესს. მარტივად მოარგეთ სასურველი უფასო შაბლონი თქვენს სამედიცინო დაწესებულებას და მიეცით საშუალება პაციენტებს დარეგისტრირდნენ მომენტალურად! პაციენტებს შეეძლებათ წარმოადგინონ თავიანთი პერსონალური ინფორმაცია, საკონტაქტო დეტალები, ჩამოწერონ სამედიცინო ისტორია, დაურთონ ფაილები და გადაიხადონ საფასური - ყველაფერი ერთდროულად! გამოგზავნილი მონაცემები უსაფრთხოდ იქნება შენახული თქვენს JotForm-ი

Customizing your Patient Registration Form isn’t brain surgery. Using our drag-and-drop Form Builder, you can operate on your form by adding form fields, images, and even your logo without any coding. Jotform also offers hundreds of app integrations designed to streamline your front desk workflow. Integrate your form with a payment gateway to collect registration fees, or with file storage accounts and spreadsheets to keep patient records organized in one place. Win your patients’ trust by keeping their sensitive health information safe — just upgrade to our Gold plan to enable HIPAA compliance features for any of our Patient Registration Forms. When you’re done customizing, publish it on your website to register patients before their appointments, or have patients fill out the form on a tablet while waiting in the lobby. With our Patient Registration Forms, you’ll register more patients faster, keep better track of your patients, and guarantee a better patient experience overall.

კონსულტაციაზე მიღების ფორმა

კონსულტაციაზე მიღების ფორმა საშუალებას გაძლევთ გაამარტივოთ რეგისტრაციის პროცესი და ავტომატურად მიიღოთ კლიენტთა ინფორმაცია, შეამციროთ ქაღალდის საქმისწარმოება და უკეთესად მართოთ ჩანაწერები. ფორმა აგროვებს მომხმარებლების საკონტაქტო ინფორმაციას, პერსონალურ დეტალებს, დაზღვევის ინფორმაციას, სამედიცინო ისტორიას და თქვენს წესებსა და პირობებზე თანხმობას. თქვენ შეგიძლიათ სრულად მოარგოთ შაბლონი თქვენს საჭიროებებს - შეცვალოთ, დაამატოთ ან წაშალოთ ველები, შეცვალოთ ფონტები, ფერები, აგებულება და ფონური სურათები JotForm-ის ინტუიციური ფორმის მშენებლის გამოყენებით. მოცემული კონსულტაციაზე მიღების ფორმა არის მობილურ მოწყობილობებზე მორგებული, და შესაძლებელია მისი შევსება სმარტფონების ან ტაბლეტების გამოყენებითაც.

ახალი პაციენტის რეგისტრაციის ფორმა

ახალი პაციენტის რეგისტრაციის ფორმა რომელიც აგროვებს ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას როგორიცაა პერსონალური მონაცემები, საკონტაქტო ინფორმაცია და სამედიცინო ისტორია, საშუალებას გაძლევთ გქონდეთ რეგისტრაციის მარტივი და სწრაფი პროცესი.

These templates are suggested forms only. Before using this or any form as a contract or other legal document, please consult with an attorney to make sure it meets the legal needs or your situation. Do not use this form to send a legal request to Jotform.