სკოლის რეგისტრაციის ფორმები

1 შაბლონები

სასწავლო დაწესეულების რეგისტრაციის ფორმა გამოიყენება ახალი მოსწავლეებისა და სტუდენტების დასარეგისტრირებლად სკოლამდელ დაწესებულებაში, მუსიკის სკოლაში, კოლეჯში, უნივერსიტეტში, ან ნებისმიერ სხვა სახის სასწავლო დაწესებულებაში. ჩვენი სკოლის რეგისტრაციის ფორმების გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად შეაგროვოთ საკონტაქტო ინფორმაცია, საგანმანათლებლო წინაპირობები და ყველა საჭირო დოკუმენტაცია ონლაინ რათა დაზოგოთ თირებული დრო, დაემშვიდობოთ ქაღალდის საქმისწარმოებას და უკეთესად მართოთ თქვენი ჩანაწერები. ჩვენი სკოლის რეგისტრაციის ფორმების ფართო არჩევანი საშუალებას იძლევა შექმნათ მორგებული ფორმები რათა დაარეგისტრიროთ სტუდენტები ინდივიდუალურ კლასებზე, საგრანტო პროგრამებზე და მრავალი სხვა.

You won’t need a degree in coding or design to customize your free School Registration Form — just use Jotform’s drag-and-drop Form Builder to get the look you want. Add your logo and update text colors to match your school, upload a background image, or deck out your form with over 300 helpful widgets and 130+ advanced app integrations. Instantly send new contacts to your institution’s online CRM system to cut down on manual entry and paperwork, or integrate with Airtable or Google Sheets to generate a spreadsheet of all student information. And if you’re collecting student medical information, be sure to use our Gold plan to secure your data with HIPAA-friendly features. Get students signed up for classes and improve your school’s workflow with one of our free, online School Registration Forms.

მუსიკალური სკოლის სარეგისტრაციო ფორ?

ფლობთ მუსიკალურ დაწესებულებას რომელიც ღიაა ყველა ასაკის წარმომადგენლისათვის? დაეხმარეთ მათ მიაღწიონ საკუთარ მიზნებსა და ოცნებებს მათი პრაქტიკული მომზადებითა და სწავლებით, რეგისტაციის პროცესის გასამარტივებლად კი გამოიყენეთ მოცემული მოხდენილი და მორგებადი ფორმა. მუსიკალური სკოლის განაცხადის ფორმა მომავალ სტუდენტებს ეკითხება თავიანთ ზოგად ინფორმაციას, კლასის სასურველ დღეებსა და დაწყების დროს. საშუალება მიეცით თქვენს მომავალ სტუდენტებს ნებისმიერ დროს შეავსონ მოცემული განაცხადი და მარტივად შემოუერთდნენ თქვენს მუსიკალურ სკოლას.

უფრო მეტი მსგავსი კატეგორია