ინფორმირებული შეთანხმების ფორმები

6 შაბლონები

ქირურგიული ოპერაციის ინფორმირებული ?

ქირურგიული ოპერაციის ინფორმირებული თანხმობის ფორმა გამოიყენება სამედიცინო დაწესებულების მიერ ქირურგიული ოპერაციის ჩატარებამდე. მოცემული ფორმა ამყარებს პაციენტსა და ჯანდაცვის უწყებას შორის კომუნიკაციას - წარმოადგენს საინფორმაციო დოკუმენტს, რომელიც განმარტავს პროცედურებს, დაკავშირებულ რისკებს, მკურნალობის ალტერნატიულ მეთოდებს და აღნიშნული ქირურგიული პროცედურების არ ჩატარებასთან დაკავშირებულ რისკებს. ინფორმირებული თანხმობა გეხმარებათ პაციენტთა გადაწყვეტილების მიღების პროცესების მართვაში. ქირურგიული ოპერაციის ინფორმირებული თანხმობის ფორმა არის მაგალითი, სადაც ის წარმოადგენს პაციენტის ინფორმირების ყველა აუცილებელ ინფორმაციას ოპერაციის პროცედურების შესახებ. მოცემულ ფორმაში ცვლილებების შეტანა მარტივად არის შესაძლებელი - გამოიყენეთ ჩვენი ინტუიციური ფორმის მშენებელი. უზრუნველყავით პაციენტთა სათანადო ინფორმირება და გაუმარტივეთ გონივრული გადაწყვეტილების მიღება.

ინფორმირებული შეთანხმების ფორმები

ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ინფორმირ?

მოცემული ფორმა გამოიყენება ფსიქოლოგიური კონსულტაციის მომსახურების მიერ კლიენტებისგან ფსიქიურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ნებართვის მისაღებად. ფორმა მოიცავს სერვისების ინფორმაციას და შეთანხმებას კომპანიასა და კლიენტს შორის. მოცემული დოკუმენტი ასევე გეხმარებათ აცნობოთ თქვენს კლიენტებს მკურნალობის რისკების, შესაძლებლობების, უპირატესობებისა და ლიმიტების შესახებ.

ინფორმირებული შეთანხმების ფორმები

კოვიდ 19 პასუხისმგებლობის მოხსნის ფორ?

"კოვიდ-19"-ის პასუხისმგებლობის მოხსნის ფორმა გამოიყენება ბიზნესის მიერ ნებისმიერი სახის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან განსათავისუფლებლად თუ მოხდება მომხმარებელთა კორონავირუსით დაინფიცირება როდესაც ყიდულობენ პროდუქციას ან იღებენ გარკვეული სახის სერვისს აღნიშნული ბიზნესიდან. მოცემული უფასო ონლაინ "COVID-19"-ის პასუხისმგებლობის მოხსნის ფორმის გამოყენებით, ნებისმიერი დარგის ბიზნესს შეუძლია შეუფერხებლად მიიღოს ხელმოწერილი ნებაყოფლობითი თანხმობები ონლაინ. მარტივად მოარგეთ წესები და პირობები თქვენს საჭიროებებს, გაუზიარეთ ფორმა თქვენს კლიენტებსა და მომხმარებლებს რათა შეავსონ ნებისმიერი მოწყობილობის გამოყენებით და უსაფრთხოდ მიიღეთ ყველა მონაცემეი თქვენს Jotform ანგარიშში - მარტივად წვდომადი, მართვადი და ავტომატურად კონვერტირებადი PDF დოკუმენტებად. ჩვენი ინტუიციური ფორმის მშენებლის გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ თქვენი კომპანიის ლოგო, განაახლოთ წესები და პირობები ან შეცვალოთ ფონტები და ფერები - ნებისმიერი სახის კოდის წერის გარეშე! ჩვენი 100+ სრულიად უფასო ინტეგრაციების გამოყენებით მომენტალურად გაუგზავნეთ ფორმის მონაცემები თქვენს სხვა ანგარიშებს, როგორიცაა Google Drive, Dropbox, Box, Airtable და მრავალი სხვა. არ აქვს მნიშვნელობა თუ რა სფეროში მოღვაწეობთ, უზრუნველყავით თქვენი მომხმარებლებისა და ბიზნესის უსაფრთხოება კორონავირუსის პანდემიის დროს "კოვიდ-19"-ის პასუხისმგებლობის მოხსნის ფორმის გამოყენებით რომელიც გეხმარებათ სწრაფად შეაგროვოთ ხელმოწერები ონლაინ.

ინფორმირებული შეთანხმების ფორმები

ჭიდაობის კლუბის COVID 19 ის პასუხისმგებლო?

მოცემული ფორმა გამოიყენება სპორტული კლუბების მიერ, რათა შეაგროვონ მშობელთა თანხმობა თავიანთი შვილების სხვადასხვა სპორტულ აქტივობებში მონაწილეობის თაობაზე. თქვენ მარტივად შეგიძლიათ მოცემული ფორმის რედაქტირება, თქვენი წესებისა და პირობების დამატება და ონლაინ ხელმოწერების შეგროვება.

ინფორმირებული შეთანხმების ფორმები

Covid კითხვარი მომხმარებლებისათვის

არ აქვს მნიშვნელობა მართავთ რესტორანს ან მაღაზიას, უზრუნველყავით კორონავირუსის გავრცელება თქვენი ბიზნესის გარემოში ჩვენი კოვიდ 19-ის კითხვარის გამოყენებით. თქვენი მაღაზიის შენობაში შესვლამდე, მომხმარებლებს შეუძლიათ შეავსონ მოცემული ონლაინ კითხვარი თქვენი ტაბლეტის ან თავიანთი მობილური მოწყობილობის გამოყენებით. მათ შეუძლიათ შეიყვანონ თავიანთი პერსონალური ინფორმაცია, აირჩიონ კორონავირუსის ნებისმიერი შესაძლო სიმპტომი და დაასრულონ ფორმის შევსება ელექტრონული ხელმოწერით. თქვენ მომენტალურად მიიღებთ მონაცემებს თქვენს დაცულ Jotform ანგარიშში. მოცემული COVID 19-ის მომხმარებელთა კითხვარი მზადაა გამოსაყენებლად, მაგრამ თავისუფლად შეგიძლიათ შეიტანოთ სასურველი ცვლილებები! ჩვენი ინტუიციური ფორმის მშენებლის გამოყენებით, მარტივად აიღეთ და ჩასვით სასურველი კითხვები, შეცვალეთ ფორმის დიზაინი, დაუკავშირდით 80+ აპლიკაციას და მრავალი სხვა. შემდეგ შეძლებთ ჩასვათ ფორმა თქვენს ვებსაიტზე, გაუგზავნოთ პირდაპირ მომხმარებლებს ან შეავსებინოთ ვიზიტამდე თქვენი ტაბლეტის ან QR კოდის გამოყენებით. დაიცავით თქვენი თანამშრომლები და კლიენტები ინფექციური დაავადებებისგან ჩვენი კოვიდ 19-ის კითხვარის გამოყენებით.

ინფორმირებული შეთანხმების ფორმები

About ინფორმირებული შეთანხმების ფორმები

Informed consent forms are used by health and telehealth organizations to inform patients of the risks associated with a particular medical treatment and have them provide a signature to give their informed consent. To make the switch to telemedicine and collect e-signatures and informed consent online, choose a free Informed Consent Form template from the options below, customize it to include terms and conditions relevant to your practice, and share it with your patients to collect signed consent forms from any device. All submissions are stored securely in your Jotform account, easy to view online or convert to printable PDFs.

No matter what field you’re in, our Informed Consent Forms can be customized to match your organization. Use our drag-and-drop Form Builder to add your logo, change fonts and colors, include helpful widgets, or connect with 100+ integrations. Be sure to upgrade for HIPAA-friendly features to keep sensitive health information protected. Seamlessly collect consent forms and e-signatures with our free online Informed Consent Forms!

These templates are suggested forms only. Before using this or any form as a contract or other legal document, please consult with an attorney to make sure it meets the legal needs or your situation. Do not use this form to send a legal request to Jotform.