მსახიობის ფორმები

1 შაბლონები

სოციალური მედიის ფოტო რელიზის ფორმა

სოციალური მედია შესდგება ტექსტური კონტენტის, ფოტოებისა და ვიდეოებისგან. ფოტოები იქცევს ვიზიტორთა ყურადღებას და ზრდის ონლაინ ჩართულობას. გამოიყენეთ მოცემული ფორმა რათა მიიღოთ თქვენი კლიენტებისგან თქვენ მიერ გადაღებული ფოტოების სხვადასხვა მედია პლატფორმებზე გაზიარების ნებართვა. ეს აუცილებლად გაზრდის თქვენი კლიენტების რაოდენობას, რადგანაც მათ შეუძლიათ იხილონ თქვენ მიერ გადაღებული ფოტოები ან პორტფოლიო სოციალურ ქსელში. ფორმას აქვს ყველა საჭირო ველი - კლიენტის ინფორმაცია, ნებართვა და ელექტრონული ხელმოწერა. ელექტრონული ხელმოწერის ვიჯეტი საშუალებას გაძლევთ მარტივად მიიღოთ იურიდიული სტატუსის მქონე ხელმოწერები ონლაინ.

About მსახიობის ფორმები

Gather release forms and other information for actors in your production with fully-customizable Actors Forms from Jotform. Make the switch from paper forms to online forms by choosing a readymade template below and customizing it with our no-code builder — simply drag and drop to update the design to include your logo, branding colors, images, and make other design changes. You can then embed your custom form in your website for easy access on any device, or send it directly to actors with a copy-paste form link. All responses are stored securely in your Jotform account, you can view actor information collected through your Actor Forms in a secure spreadsheet database.