მშობლის უკუკავშირის ფორმები

About მშობლის უკუკავშირის ფორმები

მშობლის კმაყოფილება ისეთივე მნიშვნელოვანია როგორც მოსწავლის კმაყოფილება - ამისათვის კი აუცილებელია შეაგროვოთ საჭირო უკუკავშირი. Jotform-ის მშობლის უკუკავშირის უფასო ფორმების გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ შეაგროვოთ და შეაფასოთ უკუკავშირი რათა შექმნათ უკეთესი სასკოლო გარემო, გაზარდოთ მოტივაცია და პროდუქტიულობა! მარტივად აირჩიეთ პაციენტის უკუკავშირის ფორმის შაბლონი, მოარგეთ კითხვები და ფორმის დიზაინი და გააზიარეთ ლინკის გამოყენებით ან ჩასვით თქვენი სკოლის ვებსაიტზე რათა დაიწყოთ უკუკავშირის მიღება ნებისმიერი მოწყობილობიდან.

მშობლის უკუკავშირის ფორმების მორგება საკმაოდ მარტივია. აიღეთ და ჩასვით სასურველი ელემენტები, დაამატეთ თქვენი სკოლის ლოგო, განაახლეთ ფონტები და ფერები, დაამატეთ, შეცვალეთ ან წაშალეთ კითხვები. როგორც კი შეაგროვებთ უკუკავშირს, თქვენ შეგიძლიათ ასევე შექმნათ ვიზუალური რეპორტი Jotform-ის რეპორტის მშენებლის გამოყენებით რათა ექსპერტულად დაამუშაოთ თქვენი გამოკითხვის მონაცემები და აღმოაჩინოთ საკლასო ოთახის გაუმჯობესების გზები!