კურსის რეგისტრაციის ფორმის შაბლონები

3 შაბლონები

კურსის რეგისტრაციის ფორმები გამოიყენება სტუდენტებისა და მოსწავლეების მოახლოებულ კლასებზე დასარეგისტრირებლად. არ აქვს მნიშვნელობა თუ რა საგანს ასწავლით, ჩვენი კურსზე რეგისტრაციის უფასო ფორმები შეამცირებს თქვენს სამუშაოს მოცულობას სტუდენტებისთვის შესაძლებლობის მიცემით, დარეგისტრირდნენ ონლაინ. მარტივად მოარგეთ ფორმის სასურველი შაბლონი თქვენს მოთხოვნებს და გამოაქვეყნეთ თქვენი სკოლის ვებსაიტზე - მოსწავლეებსა თუ სტუდენტებს შეეძლებათ დაიწყონ რეგისტრაციის პროცედურა მომენტალურად! თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ რეგისტრაციის საფასური პირდაპირ თქვენი ფორმის გავლით. გამოგზავნილი ინფორმაცია უსაფრთხოდ იქნება შენახული თქვენს JotForm-ის დაცულ ანგარიშში, რომელთა ნახვაც შესაძლებელია ნებისმიერი მოწყობილობის გამოყენებით.

There’s no need to hit the books to learn how to customize your Course Registration Form. Our intuitive Form Builder makes it easier than ever to modify a form template without coding. Just drag and drop the form fields or graphic elements you’d like to change. You can add a file upload field to collect documents, or add a secure payment gateway like PayPal or Square to accept class fees. Integrate the form with your favorite apps to automatically send submissions to your accounts, making it easier to organize your records and speed up your workflow. If you need to collect medical information, be sure to upgrade to an appropriate plan to make your form HIPAA-friendly. By automating your class registration process, our Course Registration Forms will save you time better spent with your students.

კურსის რეგისტრაციის ფორმა

მოცემული კურსის რეგისტრაციის ფორმის შაბლონის გამოყენება შეიძლება ნებისმიერი სასწავლო დაწესებულების მიერ რათა მოახდინოს სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა რეგისტრაცია. ფორმა აგროვებს მონაწილეთა ყველა ძირითად ინფორმაციას როგორიცაა სახელი, დაბადების თარიღი და მისამართი მარტივი რეგისტრაციისა და მონაცემთა დამუშავებისათვის. მოცემულ შაბლონში ასევე მოცემულია ხელმისაწვდომი კურსები რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს მარტივად მოძებნონ და აირჩიონ სასურველი კურსი. მოცემულ რეგისტრაციის ფორმის შაბლონს ასევე გააჩნია ტექსტური ველი სადაც სტუდენტებს შეუძლიათ გამოგიგზავნონ თავიანთი კომენტარები რეგისტრაციის პროცესთან დაკავშირებით ან ნებისმიერი სახის კითხვა.

კურსის რეგისტრაციის ფორმის შაბლონები

ცეკვის სტუდიის სარეგისტრაციო ფორმა

მოცემული ცეკვის სტუდიის სარეგისტრაციო ფორმა გამოიყენება ქორეოგრაფიული სტუდიების მიერ ონლაინ რეგისტრაციის პროცესების სამართავად. შაბლონი შესდგება რამოდენიმე სექციისაგან რომლებიც უზრუნველყოფენ სტუდენტებისა და მშობელთა ინფორმაციის შეგროვებას, ასევე გადახდის დეტალებსა და თქვენს წესებსა და პირობებზე თანხმობას. თქვენ შეგიძლიათ მარტივად მოარგოთ შაბლონი თქვენს მოთხოვნებს JotForm-ის ხელსაწყოებისა და ინტეგრაციების გამოყენებით, შემდეგ კი ჩასვათ თქვენს ვებსაიტზე ან გააზიაროთ ფორმის ლინკის გამოყენებით.

კურსის რეგისტრაციის ფორმის შაბლონები

კლასის რეგისტრაცია

დააჩქარეთ სტუდენტთა რეგისტრაციის პროცესი ფორმის შაბლონის გამოყენებით რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტთა საკონტაქტო ინფორმაციას, პირად ნომერსა და შერჩეულ კურსებს რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია კლასების შესაბამისად დასაგეგმად. თქვენ შეგიძლიათ ბაზისად გამოიყენოთ მოცემული შაბლონი და შექმნათ თქვენი საკუთარი ფორმა მრავალი ხელსაწყოსა და ვიჯეტების გამოყენებით თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად.

კურსის რეგისტრაციის ფორმის შაბლონები