ფოტო რელიზის ფორმები

1 შაბლონები

სოციალური მედიის ფოტო რელიზის ფორმა

სოციალური მედია შესდგება ტექსტური კონტენტის, ფოტოებისა და ვიდეოებისგან. ფოტოები იქცევს ვიზიტორთა ყურადღებას და ზრდის ონლაინ ჩართულობას. გამოიყენეთ მოცემული ფორმა რათა მიიღოთ თქვენი კლიენტებისგან თქვენ მიერ გადაღებული ფოტოების სხვადასხვა მედია პლატფორმებზე გაზიარების ნებართვა. ეს აუცილებლად გაზრდის თქვენი კლიენტების რაოდენობას, რადგანაც მათ შეუძლიათ იხილონ თქვენ მიერ გადაღებული ფოტოები ან პორტფოლიო სოციალურ ქსელში. ფორმას აქვს ყველა საჭირო ველი - კლიენტის ინფორმაცია, ნებართვა და ელექტრონული ხელმოწერა. ელექტრონული ხელმოწერის ვიჯეტი საშუალებას გაძლევთ მარტივად მიიღოთ იურიდიული სტატუსის მქონე ხელმოწერები ონლაინ.

ფოტო რელიზის ფორმები

About ფოტო რელიზის ფორმები

ფოტო რელიზის ფორმა არის ხელმოწერილი შეთანხმება ფოტოგრაფსა და კლიენტს შორის რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტული ფოტოების გამოყენების საავტორო უფლებებს. როგორც ფოტოგრაფი, დარწმუნდით რომ გაქვთ თქვენ მიერ გადაღებული ფოტოების გამოყენების ნებართვა ფოტოსესიამდე ხელმოწერილი ფოტო რელიზის ფორმის მიღების მოთხოვნით - ჩვენი უფასო ონლაინ ფორმის შაბლონების გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად შეაგროვოთ ყველა საჭირო ინფორმაცია. და თუ თქვენ დააკავშირებთ თქვენ მიერ არჩეულ ფორმას PDF შაბლონთანთ, თქვენ შეგეძლებათ ავტომატურად აქციოთ ფოტო რელიზის ფორმის მონაცემები პროფესიონალურ PDF დოკუმენტებად - მარტივად გადმოწერეთ და დაბეჭდეთ წამებში.

თქვენ მიერ არჩეული ფოტო რელიზის ფორმის შაბლონის მორგება საკმაოდ მარტივია, თქვენ არ გწირდებათ არანაირი წინასწარი წესებისა თუ ინსტრუქციების ცოდნა. გამოიყენეთ ჩვენი მარტივად მოხმარებადი ინტერფეისი რათა შექმნათ თქვენთვის სასურველი წესები და პირობები, დაამატოთ ლოგო და შეცვალოთ ფონური სურათი პერსონალური ვიზუალისათვის. თქვენ ასევე შეგიძლიათ იურიდიული ძალის მქონე ელექტრონული ხელმოწერების შეგროვება, ავტომოპასუხე იმეილების გამართვა ან ინტეგრირება მესამე მხარის აპლიკაციებთან როგორიცაა Google Drive, Slack, Salesforce ან Airtable დამატებითი პროდუქტიულობისათვის. ჩვენი ონლაინ ფოტო რელიზის ფორმების გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ გააუმჯობესოთ სასურველი მონაცემების შეგროვების პროცესი და მოახდინოთ მონაცემთა უკეთესი სახით შენახვა!

ხშირად დასმული კითხვები

1) What are photo release forms?

Photo release forms, also known as photography release forms, are legal documents that are used to obtain permission from subjects or models about how photos of themselves can be shared or promoted. If a photographer wishes to use an individual’s likeness in photos or videos, they must establish agreed-upon terms and conditions with that individual — otherwise they could face legal repercussions. Photo release forms protect the rights of both the photographer and the person being photographed.

2) What are the benefits of photo release forms?

The primary benefit of using photo release forms is that they provide legal protection by obtaining informed consent from photo subjects — thereby reducing the risk of legal disputes or lawsuits related to image use. They also demonstrate professionalism and provide clarity for clients, since they outline terms and conditions to make sure all parties understand their rights. Lastly, these forms can be used across a business for purposes such as advertising, marketing, and content creation.

3) What are some use cases of photo release forms?

Photo release forms can be used in many different contexts of photography and videography, such as in advertising, branding, marketing, product promotion, etc. While they’re prevalent in commercial photography, they can also be used in editorial (for newspapers, magazines, or other publications), stock (for stock photo agencies), online content (for websites, social media, or blogs), or individual projects (for artists or photographers who want to distribute their work).

4) When are photo release forms needed?

Photo release forms are typically needed any time a photographer or company wants to use an individual’s likeness or property for promotional purposes. They need to agree on a set of terms and conditions with the photo subject to avoid potential legal issues that could arise with image use.

5) What are the subtypes of photo release forms?

There are photo release forms for any type of situation involving photo subjects. These include forms for the type of models being used, like adults or minors, or property, such as when a photo is taken on privately owned land. When a photographer is working with multiple individuals, all parties in the image may need to provide consent for group release. There are also photo release forms specific to where photos are going to be promoted or shared, whether that be on social media, in magazines or newspapers, in schools or hospitals, etc.

6) How do I create a photo release form?

Creating a photo release form is easy with Jotform’s handy drag-and-drop form builder. Just navigate to our Photo Release Form template directory, select a template you want to use, and customize it — no coding required. You can add or rearrange form fields, change fonts and colors, include elements of your personal branding, and so much more. You can also build your own form from scratch. Plus, connect with 100-plus popular third-party apps to streamline your data collection workflow even more.

When your form looks good to go, share it via email, link, QR code, or by embedding it in your website. It doesn’t get any easier than that!

These templates are suggested forms only. Before using this or any form as a contract or other legal document, please consult with an attorney to make sure it meets the legal needs or your situation. Do not use this form to send a legal request to Jotform.