ადამიანური რესურსების (HR) გამოკითხვები

2 შაბლონები

კორონავირუსის სახლიდან მუშაობის მომ?

მოცემული ფორმის გამოყენებით შეგიძლიათ დაადგინოთ თუ რამდენად შეუძლიათ თანამშრომლებს დისტანციურად მუშაობა.

ადამიანური რესურსების გამოკითხვები

About ადამიანური რესურსების (HR) გამოკითხვები

როგორც HR პროფესიონალისათვის, თანამშრომელთა კეთილდღეობა არის თქვენი მთავარი პრიორიტეტი - მაგრამ სამსახურით კმაყოფილების გამოკითხვის მონაცემების შეგროვება შეიძლება იყოს საკმაოდ შრომატევადი, თანამშრომლებისათვის კი საკმაოდ არაკომფორტული. გახადეთ თქვენი HR გამოკითხვები უფრო მეტად მიმზიდველი Jotform-ის ადამიანური რესურსების გამოკითხვების ფორმების გამოყენებით. ონლაინ ფორმები არ უნდა იყოს ინდივიდუალურობას მოკლებული - ჩვენი ფორმის მშენებელი საშუალებას გაძლევთ დაამატოთ სასურველი კითხვები, შეცვალოთ ფონტები და ფერები, დაურთოთ თქვენი კომპანიის ლოგო. თქვენ მიიღებთ თანამშრომელთა სრულყოფილ უკუკავშირს, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია კომპანიის კულტურის გასაუმჯობესებლად. უთავბოლო ხელნაწერი გამოკითხვების დრო წარსულს ჩაბარდა - შეაგროვეთ სრულყოფილი მონაცემები ონლაინ Jotform-ის ადამიანური რესურსების გამოკითხვის გამოყენებით - იხილეთ თანამშრომელთა უკუკავშირი ნებისმიერი მოწყობილობის გამოყენებით, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან.