ფასის კოტირების ფორმები

6 შაბლონები

პროფორმა ინვოისის ფორმა

პროფორმა ინვოისი არის კლიენტის მიერ შესაძენი პროდუქციის წინასწარი ანგარიში, რომელიც იგზავნება კლიენტთან დასადასტურებლად. როგორც კი მოხდება ინვოისის დადასტურება კლიენტის მიერ, იგზავნება კიდევ ერთი ინვოისი. პროფორმა ინვოისი შეიცავს ინფორმაციას საქონლის ფასის და საფასურის შესახებ, ასევე გადახდისა და მიწოდების დეტალებს. ფორმა იყენებს პირობით ლოგიკას, რომლის გამოყენებითაც ხდება თითოეული შესყიდული პროდუქციის ფასის გამოთვლა. ფორმის გამოთვლების ვიჯეტის გამოყენებით ავტომატურად ხდება დღგ-სა და მიწოდების ღირებულების დამატება. ფორმის შაბლონი ასევე იყენებს უნიკალური ID ნომრის ვიჯეტს რათა ავტომატურად მოხდეს ინვოისის ნომრების გენერირება.

ფასის კოტირების ფორმები

მყიდველის მიერ შეთავაზებული ფასის უფ

მყიდველის მიერ შეთავაზებული ფასის ფორმა გამოიყენება ორგანიზაციებისა და კომპანიების მიერ, როგორიცაა მაგალითად სამშენებლო ბიზნესი, რათა დაარწმუნონ ან დაითანხმონ კლიენტები, ინვესტორები ან კონტრაქტორები კონკრეტული პროექტის დასრულებაზე. მოცემული ფორმა ახდენს ყველა საჭირო ინფორმაციის შეგროვებას - პროექტის დაწყებისა და დასრულების თარიღები, პროექტის აღწერა, საქმიანობის მასშტაბი, სავარაუდო ღირებულება.

ფასის კოტირების ფორმები

სიცოცხლის დაზღვევის ღირებულების დაა?

გამოიყენეთ მოცემული სიცოცხლის დაზღვევის ფორმის შაბლონი თქვენი სადაზღვეო პროგრამისათვის და სწრაფად მიიღეთ ფასის დაანგარიშების მოთხოვნები პოტენციური კლიენტებისგან. მოცემული ფორმის შაბლონის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ მარტივად შეაგროვოთ კლიენტთა პერსონალური ინფორმაცია - სახელი, მისამართი, მობილურის ნომერი, იმეილი, დაბადების თარიღი, სიმაღლე, წონა, ჯანმრთელობის პრობლემები და მრავალი სხვა. გარდა ამისა, თქვენს კლიენტებს შეუძლიათ გამოაგზავნონ დამატებითი კომენტარები და კითხვები მოცემული ფორმის გამოყენებით.

ფასის კოტირების ფორმები

ავტომობილის დაზღვევის ღირებულების დ?

მოცემული დაზღვევის ღირებულების დაანგარიშების მოთხოვნის ფორმის გამოყენებით თქვენ მარტივად შეძლებთ მომხმარებლებისგან ყველა საჭირო ინფორმაციის ინფორმაციის მიღებას რათა ზუსტად დაიანგარიშოთ დაზღვევის სავარაუდო ღირებულება. თქვენ შეგიძლიათ შეაგროვოთ ინფორმაცია როგორიცაა ავტომობილის ტიპი, მფლობელთა მონაცემები, ოპერირების რადიუსი და სხვა. მოხმარებლებს ასევე შეუძლიათ გაცნობოთ ყველა სასურველი დამატებითი დეტალის შესახებ. დაემშვიდობეთ ქაღალდის ფორმებს - დაიწყეთ ონლაინ ფორმების გამოყენება - დაზოგეთ ღირებული დრო და ძალისხმევა.

ფასის კოტირების ფორმები

პროდუქციის ღირებულების დაანგარიშებ?

შექმენით პროდუქციის ფასის დაანგარიშების მოთხოვნის ფორმა თქვენი საიტისათვის.

ფასის კოტირების ფორმები

ფასის/ტარიფის დაანგარიშების მოთხოვნ?

ფასის/ღირებულების დაანგარიშების მარტივი ფორმა თქვენი პროდუქციისათვის.

ფასის კოტირების ფორმები

About ფასის კოტირების ფორმები

ფასთა კოტირების მოთხოვნა არ უნდა იყოს თქვენი კლიენტებისათვის ან ბიზნესისათვის. ონლაინ ფასთა კოტირების ფორმა არის მარტივი და გონივრული გადაწყვეტილება ფასთა კოტირების დაჩქარებული სახით მისაღებად; და Jotform-ის ონლაინ ფასთა კოტირების შაბლონები არის საუკეთესო გზა დასაწყებად. როცა თქვენ იყენებთ ფასთა კოტირების ფორმის ნიმუშს, თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ მოთხოვნების შეგროვება რამოდენიმე წამში. მარტივად აირჩიეთ ფასთა კოტირების ქვემოთ მოცემული შაბლონებიდან და მოარგეთ ის თქვენ მოთხოვნებს სრულიად უფასოდ! ჩვენი შაბლონები არის სრულიად მორგებადი.