Tilbud med flere poster

Tilbud med flere poster

Tilbud med flere poster Form Preview
 • Tilbud med flere poster

 • Følgende 2 dokumentflyter skjer når skjema fylles ut.

  #1 Sendes til kunde på mail:
  1. Sendes automatisk en kopi mail til ansvarlig for tilbud.
  2. Sendes automatisk en kopi til Utvendig Renhold og for kontroll, som skal godkjennes
  3. Etter tilbud er godkjent fra Utvendig Renhold, kan tilbud videresendes til kunde via din egen mail.
  4. Tilbudet blir automatisk lagt i Tilbudslisten i Smartsheet, og når dette endres til status godkjent i SS vil det bli planlagt.

  #2 Sendes til kunde for signering
  1. Kunde mottar tlilbud som mail
  2. Tilbudet bli sendt som en PDF versjon som kunde kan signere elektronisk via Docusign(app). Dette er det vi prioriterer på store repeterende oppdrag.
  3. Tilbudet blir automatisk lagt i Tilbudslisten i Smartsheet, og når dette endres til status godkjent i SS vil det bli planlagt.
 • Veiledende priser på eks. mva:

  Hvor utfordrende oppdraget er vil være med på å påvirke om den veiledende prisen går opp eller ned. Når du lager tilbudet kan det være lurt å tenke på hvor mange timer oppdraget tar og justere ihht. dette (min 5000 eks mva pr dag). Er omfanget stort er det naturlig at enhetsprisen går ned.

  Tenk også på om det er fordelaktig å lage en kombinasjons pakke i tilbudet, se forslaget under:

  • Post 1  
  • Post 2  
  • Post 3  
  • Post 4  
  • Post 5  
  • Bilder og beskrivelse  
  • Should be Empty: