'read')); $categories = $cat->read(true); if( $path['1'] === "" ){ ?>

Our wide selection of free templates is available so you can get started quickly on your next form.

Whether you’re a teacher looking for a scholarship application form or a business looking for a payment form, you can browse by industry or form type to find the one that best suits your needs.

ACORD DE CONFIDENȚIALITATE_RO

ACORD DE CONFIDENȚIALITATE_RO

ACORD DE CONFIDENȚIALITATE Form Preview
 • ACORD DE CONFIDENȚIALITATE

  Paragon Romania SRL - Drumul Gării Otopeni 49-51A, Otopeni, IF, România
 • Doamnă, Domnule,

  Urmează să efectuați o vizită în situl nostru fiduciar din Otopeni în care sunt desfășurate activități sensibile care necesită măsuri speciale de securitate, măsuri cărora vă rugăm să vă supuneți.

  În acest sens:

  - pe toată durata deplasărilor efectuate în incinta fabricii veți fi însoțit de către unul dintre colaboratorii noștri; vă rugăm să respectați în totalitate recomandările acestuia și să nu vă îndepărtați de itinerariul stabilit;
  - pe toată durata vizitei - cu excepția acordului scris din partea Paragon Romania SRL - sunt strict interzise:
                  # prelevarea de documente sau de eșantioane de orice natură;
                  # folosirea aparatului de fotografiat, a camerei de luat vederi sau a oricărui tip de înregistratior audio/video;
  - vă rugăm să păstrați confidențialitatea informațiilor pe care le veți primi cu ocazia acestei vizite.

  Vă mulțumim pentru înțelegere și, asigurându-vă de cele mai distinse sentimente, vă rugăm să binevoiți a semna acest angajament de confidețialitate realizat în două exemplare.

  Director,
  Manuela TEODORESCU

 • Declar că am fost informat cu privire la obligația de a respecta cu strictețe confidențialitatea ansamblului de informații pe care le-aș putea obține pe parcursul vizitei și mă angajez să iau toate măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea acestor informații și, în special, să nu dezvălui sau să permit dezvăluirea lor către terți, prin neglijență sau imprudență.

  Înțeleg faptul că nerespectarea acestui angajament ar putea cauza un grav prejudiciu societății Paragon Romania SRL și, în consecință, înțeleg să mă expun ca persoană fizică și/sau să expun societatea pe care o reprezint în fața instanțelor competente.

 •  /  / Pick a Date
 •  
 • Should be Empty: