Iboto ang gustong araw ng examinasyon

Iboto ang gustong araw ng examinasyon

Iboboto ng isang studyante ang gustong araw ng examinasyon. Dito ibabase kung kelan at anong oras magsisimula ang examinasyon. Gamitin ito upang makatulong ito sa iyong eskwelahan