Form para sa Pagkakakansela ng klase

Form para sa Pagkakakansela ng klase

Ginagamit upang mapagbigyan ang isang studyante na ikansela ang kanyang klase.