Tomujin 2

Tomujin 2

Summer School Financial Aid Form Preview
  • FINANCIAL AID APPLICATION

    Боловсрол олж авахад санхүүгийн байдлаар хязгаарлагдах нь шударга бус хэрэг гэж бид үздэг. Тиймээс бид үүсэн байгуулагдсан цагаасаа хойш санхүүгийн тусламж шаардлагатай, шилдэг их дээд сургуульд орох потенциалтай, идэвхи санаачлагатай, хүсэл зорилготой сурагчидыг санхүүгийн тусламжаар дэмжин ирсэн. Уг филсофийнхоо дагуу бид Зуны Сургууль 2017-д санхүүгийн тусламж нэн шаардлагатай сурагчдид тодорхой төсвийн хэмжээнд 100% хүртлэх. Хэрвээ та тэтгэлэг авахыг хүсэж байгаа бол уг формыг бөглөн явуулна уу. Таны анх явуулсан өргөдөл болон уг форм дээр үндэслэн тэтгэлэг өгөх эсэх шийдэгдэх болно.