Biker Assessment Form

Biker Assessment Form

This is ideal for bikers club or any small group of bikers that would help them evaluate every biker applicants submitted through the use of this form specifically their motor condition, parts, their expertise and skills and any other important qualifications of being a biker. Form Preview
 • Express BIKERS ASSESSMENT FORM
 • MOTORCYCLE CHECKLIST

  (1-Poor) (2-Satisfaction) (3-Good) (4-Excellent)
 •   1 2 3 4
  Head Light
  Signal Light
  Tail Light
  F. Tire
  R. Tire
  Foot Rest
  Side Mirror
  Horn
 • OJS ASSESSMENT

  (1-POOR) (2-SATISFACTION) (3-GOOD) (4-EXCELLENT)
 •   1 2 3 4
  A. Masaya ba siya sa ginagawa niyang trabaho?
  B. Interesado o gusto ba niya ang trabaho
  C. Kaya ba niyang gawin ang trabaho
 •   1 2 3 4
  A. Magalang ba siya sa pakikipagusap?
  B. Nakikitaan ba siya ng kagiliwan sa pakikipag-usap?
  C. Maayos ba siyang maki-tungo at may concern sa serbisyong binibigay sa customer?
 •   1 2 3 4
  A. Kabisado ba ang pasikot-sikot sa mga lugar?
  B. Pamilyar ba siya sa pag-gamit ng mapa at waze?
  C. May diskarte ba siya sa pagdating sa mga tamang daanan?
 •   1 2 3 4
  A. Siya ba ay isang safety and defensive rider?
  B. Siya ba ay mapag-bigay, magalang at pasensyoso sa kalasada?
  C. Mayroon ba siyang skills sa pagmamaneho at pag-operate sa kanyang motor?
  D. May kaalam ba siya sa batas trapiko?
 •   1 2 3 4
  A. Maingat ba siya sa mga items na ipinapadala?
  B. Maingat ba siya sa kaniyang sariling kagamitan?
  C. May diskarte ba at common sense ito?
  D. Pag-uugali o 'Attitude'?
 • Final Thoughts?

 • Should be Empty: